Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Höjd beredskap vid Talvivaara

Från 2012
Uppdaterad 14.06.2013 14:19.
Talvivaara gruvan vinter

Finlands miljöcentral har höjt sin specialberedskap på grund av läckaget vid Talvivaara gruva i Sotkamo. Centralen håller som bäst på med en bedömning av miljökonsekvenserna.

Centralen har höjt sin beredskap och samlat sina experter till ett och samma ställe för att bättre kunna följa med läget.

Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM) i Kajanaland är den myndighet som har ansvar för övervakningen.

Specialberedskap har förekommit tidigare till exempel i samband med översvämningar.

Uranhalterna ska utredas

Uranhalterna i läckaget vid Talvivaara ska utredas. Enligt Finlands miljöcentral kommer NTM att undersöka halterna.
Enligt miljöcentralen kan det förekomma uran i bassängen för gipsfällning.

Avfallsvattnet som läcker ut innehåller sulfater och metaller, framför allt nickel. Om nickelhalterna i vattnet höjs ytterligare kan det leda till fiskdöd, bedömer centralen.

Också andra metaller som järn, mangan, och eventuellt koppar och zink kan förekomma i avfallsvattnet, bedömer miljöcentralens projektchef Timo Jouttijärvi.

Avfallsvattnet fortsätter att flöda

Läckaget i fällningsbassängen är inte ännu lokaliserat, och avfallsvatten fortsätter att flöda ut i omgivningen. Ytterligare pumputrustning har tagits in.

Genom fördämningar har man lyckats hindra en del av utsläppen från att nå ut i vattendragen.

Gruvbolaget får hjälp av en dykrobot och dykare som kan verka i fällningsbassängens vatten.

Enligt kommunikationschefen Olli-Pekka Nissinen är det meningen att man i första hand ska använda roboten så att dykarna är i bassängen under en så kort tid som möjligt.

Läs också: Talvivaara jagar läcka

Greenpeace: Talvivaara skyldigt till miljöbrott (på finska)