Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Skattefrågan väcker debatt i Raseborg

Från 2012
Uppdaterad 27.06.2014 14:44.
Ett tvåeurosmynt på snedden.
Bildtext Att höja eller inte höja är frågan.

De politiker som vill höja skatteprocenten i Raseborg i nästa befarar svåra spartider ifall skatten inte höjs. Majoriteten i stadsstyrelsen var på måndagen (5.11) inte beredd att höja skatten till 22 procent i nästa år.

Med rösterna 2 mot 11 beslutade styrelsen föreslå stadsfullmäktige att skattesatsen inte höjs trots att ledande tjänstemän hade föreslagit en förhöjning.

Till minoriteten hörde Vänsterförbundets Harry Yltävä.

Yltävä säger att det behövs både sparåtgärder och skattehöjning för att stadens ekonomi ska fås på fötter.
- Vi måste göra en realistisk budget. Det är självklart att vi också måste effektivera vår verksamhet och prioritera - de facto är det ännu viktigare än skatteprocenten - och få vår ekonomi i balans.

- Jag är rädd för att om vi inte höjer skatteprocenten så innebär det att vår skuldbörda bara ökar nästa år.

Hårda sparåtgärder

De grönas Ira Donner var av samma åsikt som Harry Yltävä och anmälde avvikande åsikt i frågan i protokollet.

Hon säger sig befara svåra sparbeslut så som permitteringar samt indragningar av bibliotek och hälsocentraler ifall staden inte höjer skatteprocenten och skär ner sina utgifter.

Fullmäktige avgör skattefrågan på måndag (12.11).