Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

SDP leder fullmäktige i Lojo

Från 2012
Uppdaterad 08.11.2012 08:58.
Fullmäktigeklubba i förgrunden.
Bildtext I Lojo har man nu klart hur presidieposterna i fullmäktige och styrelse fördelas, i Sjundeå tvekar man ännu.
Bild: Yle

Radio Vega Västnyland: Politiska underhandlingar i Lojo och Sjundeå

Programmet är inte längre tillgängligt

I Nya Lojo ska ordföranden för stadsfullmäktige vara en socialdemokrat. Stadsstyrelsen ska ledas av en samlingspartist.

Det här kom de politiska grupperingarna i Lojo överens om i går. Första viceordförandeposten i stadsfullmäktige går till Grupp 19, som är en teknisk koalition mellan SFP, Sannfinländarna, Centern och Vänsterförbundet. Andra viceordförandeposten får Samlingspartiet.

I stadsstyrelsen i Lojo går ordförandeplatsen till Samlingspartiet, medan Grupp 19 får första viceordförandeplatsen i stadsstyrelsen. Socialdemokraterna får andra viceordförandeplatsen i stadsstyrelsen.

Så lyder förslaget som nya stadsfullmäktige i Nya Lojo får ta ställning till på sitt första möte som hålls den fjortonde november. Underhandlingarna leddes av socialdemokraten Leo Rintanen som säger att underhandlingarna förlöpte i god anda.

- Vi uppnådde ett resultat som alla parter är nöjda med, säger Rintanen.

I Sjundeå ännu öppet

Sjundeå har de olika politiska grupperingarna ännu inte kommit fram till någon slutlig lösning beträffande fördelningen av presidieposterna i nya kommunstyrelsen och fullmäktige.

De politiska grupperingarna samlades till möte igår och som det nu ser ut går ordförandeposten i kommunstyrelsen till Svenska folkpartiet medan ordet i fullmäktige skall ledas av en socialdemokrat.

- Underhandlingarna fördes i god anda och det verkar som så, att en lösning är mycket nära, säger SDP-politikern Arja Alho.

I Sjundeå fullmäktige sitter 27 ledamöter. Av dem är grupp 14 som består av SDP:s 5, Samlingspartiets 4, Vänsterförbundets 2, Sannfinländarnas 2 och Centerns en ledamot de som är mera välvilligt inställda till en fusion med Lojo. Kommunfullmäktiges övriga tretton ledamöter representerar SFP(9 ledamöter), De gröna (2) och gruppen Toivo ja Tapto (2).

Politikerna i Sjundeå samlas till nya förhandlingar på onsdag.