Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Ärkebiskop Leo fick anmärkning

Från 2012
Uppdaterad 14.06.2013 14:21.

Den ortodoxa kyrkans ärkebiskop Leo har fått en anmärkning av biträdande justitiekansler för lagbrott.

Biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen anser att ärkebiskopen bröt mot lagen då han i fjol höstas befriade föreståndaren för Valamo kloster från sitt uppdrag.

Enligt lagen om den ortodoxa kyrkan är uppgiften som föreståndare för ett kloster ett livslångt uppdrag och lagen ger inte ärkebiskopen rätt att avskeda en föreståndare.

Tre klagomål om ärkebiskopens förfarande hade lämnats in till justitiekanslersämbetet.