Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nya stenåldersfynd i Ingå

Från 2012
Uppdaterad 12.11.2012 09:21.
Arkeologer på jakt efter fornlämningar i Ingå skogar.
Bild: Yle/Fia Doepel

Arkeologer kartlägger gamla och nya boplatser. Keramik från stenåldern hör till fynden i Ingarskila och Täkter.

Programmet är inte längre tillgängligt

3000 år före Kristus var den nuvarande höglänta granskogen och intilliggande åkrarna och havsstrand ett populärt område för jägare, fiskare och samlare.

Ett tjugotal stenåldersboplatser har kunnat spåras i Ingå. Nu uppdaterar arkeologerna tidigare information och söker nya fyndplatser. Keramik och kvarts har upphittats. Det senare har använts i arbetsredskap.

- Ingå är en bygd rik på fornlämningar, konstaterar arkeolog Timo Jussila. Att vi nu kartlägger vidsträckta områden är till nytta för historieforskningen och den kommunala markplaneringen. Områden med fornfynd får inte grävas upp eller täckas över men restriktionerna skall vara humana. Om vi hittar något i åkrarna så hindrar det ingen från att fortsätta odla.