Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Fiskdöd att vänta vid Talvivaara

Från 2012
Uppdaterad 13.11.2012 22:26.
Programmet är inte längre tillgängligt

Miljöcentralen har påträffat så stora halter av skadliga metaller i utsläppen från Talvivaara gruvan att det kan leda till lokal fiskdöd. Det är framförallt fråga om aluminium som skadar fiskarnas gälar.

Myndigheterna informerade om nya värden på tisdag kväll.

Det finns också uran och kadmium som är farligt för organismer. I utsläppen finns också bly, arsen och koppar i så små mängder att de inte torde ha någon inverkan. Myndigheterna fortsätter att följa med läget, men det är svårt att veta hur ämnena verkar i vinterförhållanden.

Bland annat kan man inte säga vilken inverkan blir på vattenväxterna, konstaterade specialforskaren Jaakko Mannio på Miljöcentralen.

Strålsäkerhetscentralen säger för sin del att halterna av uran i Lumijoki är så höga att vattnet inte kan användas som dricksvatten. Det föreligger ingen omedelbar strålningsrisk för människor. Strålsäkerhetscentralen informerar om läget på nytt på onsdagen.