Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Ojämställd skola för pojkarnas del

Uppdaterad 16.01.2015 13:05.
Två killar sitter i trappa i skolan.

Flickorna är betydligt bättre på att läsa än pojkarna. Åtminstone enligt Pisa-undersökningen presterar 15-åriga flickor i Finland betydligt bättre än de jämnåriga pojkarna. Ur ett jämställdhetsperspektiv är det problematiskt, säger forskare till Vegas program Radar.

- Den jämställdhet mellan pojkar och flickor som vi eftersträvar i grundskolan har inte förverkligats, säger Sari Sulkunen, universitetslektor vid Jyväskylä universitet och en av Finlands främsta experter på Pisa-undersökningen, speciellt i läsning.

Sulkunen säger att man med fog kan fråga sig i vilken utsträckning skolorna uppmärksammar det som speciellt intresserar pojkar; arbetsmetoder och inlärningssätt som de tycker om. Med tanke på det finns det mycket att göra, konstaterar hon.

Annars ser den finländska skolan i en internationell jämförelse rätt så jämställd ut. Det är könsskillnaderna i läsning som är vår skamfläck.

Programmet är inte längre tillgängligt
Radar: - Pojkar i skolan
Radar: - Pojkar i skolan - Spela upp på Arenan

Problemen i skymundan

Men har då något gjorts åt skillnaderna?

- Nej, åtminstone inte tillräckligt, säger Sari Sulkunen. Speciellt under 2000-talet har vi i Finland fastnat vid att Pisa-resultaten är så goda, vilket har överskuggat de områden där vi borde ha satsat på utveckling.

På grund av det tycker Sulkunen att det inte har gjorts tillräckligt för att utveckla pojkarnas läsfärdigheter och det har inte fästs tillräckligt med uppmärksamhet vid det. Men vad som borde göras är en annan fråga, påpekar hon.

Hon flaggar för ett mer ett individcentrerat förhållningssätt, istället för att stämpla alla pojkar som sämre läsare än flickorna.

Pisa-undersökningen är OECD:s internationella studie som med tre års mellanrum undersöker 15-åringars förmåga i och attityder till läsning, matematik och naturvetenskap. Avsikten är att undersöka färdigheter som uppfattas som nära kopplade tillvardagslivet och som också kan ha betydelse senare i livet.

Läs också
Forskare orolig över få manliga studerande
Radar har också synat könsfördelningen på samhällets topposter. Där regerar fortfarande männen. Ett av 119 börsbolag har kvinna som vd

Mer om ämnet på Yle Arenan