Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hangö uppmuntrar folk att gå och cykla

Från 2012
Uppdaterad 16.11.2012 10:46.
Cyklist på landsvägen
Bildtext Hangö vill uppmuntra människor att cykla och gå.
Bild: Yle Bildtjänst / Jyrki Lyytikkä

För att uppmana folk i att gå och cykla har man utvecklat en plan. Nu skall de olika nämnderna i staden bekanta sig med den.

Målsättningen med planen är att öka färder till fots eller med cykel med 20 procent fram till år 2020 och samtidigt minska på bilfärderna i motsvarande grad. Det vill man uppmuntra genom att påverka Hangöbornas attityder och samtidigt förbättra förutsättningarna för att ta sig fram till fots eller med cykel.

Till det arbetet hör bland annat att hålla fotgängare och cyklister borta från den övriga trafiken och att förbättra kvalitetsnivån på den lätta trafikens leder och till dem bygga sådana länkar, som nu saknas.

Konkreta åtgärder på olika håll

Planen föreslår konkreta åtgärder på fem olika platser i Hangö. En gång- och cykelbana vid Täktomvägen mellan Råvägen och Kyrkovägen. Det handlar om ett avsnitt, där också skolelever rör sig.
En likadan led vidare längs Kyrkovägen, som är både smal och krokig.

En förbindelse mellan Råvägen och Hemming Elfvingsvägen bör byggas. En gång- och cykelled längs Hangöbyvägen på avsnittet mellan Hangöby hamn och Fiskaregatan, eftersom man bland annat planerar nytt bostadsområde där.

Ytterligare tar planen upp en regional gång- och cykelled från Täktom via Tvärminne till Lappvik. Den kunde delvis byggas på huvudavloppsledningen.

Men arbetsgruppen noterar också i planen att stadens ekonomiska resurser påverkar i vilken takt man kan förverkliga planen. Vart fjärde år när ett nytt fullmäktige träder till skall en uppföljning göras.

Diskussion om artikeln