Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Delade åsikter inom SFP om gymnasierna i Lovisa

Från 2012
Uppdaterad 19.11.2012 13:51.
Lovisa gymnasium
Bildtext Ett framtida självstädningt svenskt gymnasium i Lovisa är ingen självklarhet.
Bild: Yle/ Katarina Andersson

SFP-ledamöterna i Lovisa stadsfullmäktige är djupt oense om det svensk- och det finskspråkiga gymnasiet i staden ska slås ihop administrativt eller inte.

Förvånande nog var det många SFP-ledamöter som röstade blankt när fullmäktige skulle ta ställning till om staden bör gå in för att utreda en eventuell framtida sammanslagning av de två gymnasierna i Lovisa. De motsätter sig med andra ord inte ett eventuellt framtida gymnasium i staden med gemensam tvåspråkig administration.

SFP-ledamoten Leena Lindfors röstade ändå för att gymnasierna ska förbli självständiga. Trots det tycker hon inte att det skulle vara så dramatiskt även om gymnasierna skulle få en gemensam administration i framtiden.

SFP:arna Nils Ek och Bengt Kullberg röstade båda blankt. De säger att många på gammalt välbeprövat SFP-manér håller fast vid den gamla ståndpunkten att det svenska inte bör blandas med det finska.

Trots olika åsikter i gymnasiefrågan, anser de tre SFP-ledamöterna att partiet i Lovisa varken är splittrat eller att stämningen inom partiet skulle vara speciellt dålig.

SFP-ledamöterna Leena Lindfors, Nils Ek och Bengt Kullberg

Programmet är inte längre tillgängligt