Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Svårt få barnhemsplats på svenska

Från 2012
Uppdaterad 21.11.2012 10:27.
Bildtext Helsingfors säger upp kontraktet med Tölö barnhem.

Svenskspråkiga barn har svårare att få barnhemsplats i Helsingfors efter årsskiftet. Staden har valt att inte fortsätta det långvariga samarbetet med Tölö barnhem på grund av att det blir för dyrt.

Tölö barnhem som upprätthålls av Barnavårdsföreningen i Finland, är en av de få aktörer som erbjuder en svenskspråkig miljö för barnhemsbarn i huvudstadsregionen.

Pia Sundell som är verksamhetsledare för Barnavårdsföreningen är bestört efter stadens besked.

- Just nu vet jag inte hur vi skall kunna trygga den här formen av vård för barn med svenska som modersmål. Behovet finns men finns det personal när framtiden ser så osäker ut, frågar sig Sundell.

Svenskspråkig personal ska finnas

På Helsingfors stad intygar man att de svenskspråkiga barnen också efter årsskiftet får service på sitt modersmål. Det ska finnas svenskspråkig personal på en del av de kring 15 barnhemmen som staden inleder eller fortsätter samarbetet med. Exakt var i huvudstadsregionen enheterna finns, är dock oklart.

Priset i förhållande till kvaliteten avgör när staden väljer vilka producenter som anlitas. Men Pia Sundell är tveksam till att överhuvudtaget konkurrensutsätta barnhemstjänster.

- Jag kan förstå att kommunerna vill veta vad de köper, vart pengarna går. Men då skall nog kvaliteten styra köpet inte dygnspriset. Man kan inte producera barnhemstjänster med reapriser.

Esbo, Vanda och Grankulla fortsätter att köpa tjänster av Tölö barnhem också efter årsskiftet.

Läs också hur Socialverket svarar på kritiken.