Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Vanda sparar för 20 miljoner

Från 2012
Dickursby skola
Bildtext Vanda sparar, men skolassistenterna blir inte färre.

Stadsfullmäktige i Vanda godkände i går budgeten för nästa år.

För att staden ska få sin dåliga ekonomi i skick ingår sparåtgärder på 20 miljoner euro i budgeten för 2013. Redan i somras godkände fullmäktige ett skuldprogram som syftar till att strama åt stadens ekonomi.

Mikkola bibliotek läggs ner

Antalet skolassistenter kommer inte att minska nästa år, trots att det föreslagits som en del av sparåtgärderna. Staden skär inte heller ner i anslaget till naturskolan.

Dagcentret för åldringar kommer däremot att läggas ner i Korso, men inte i Myrbacka och Havukoski. Däremot läggs biblioteket i Mikkola ner.

Kommunalskatten bibehålls på 19 procent.

- Vi röstade sammanlagt 30-40 gånger under budgetbehandlingen, men alla tilläggsförslag röstades ner. Jag är nöjd att vi lyckas hålla linjen vi kom överens om i samband med skuldprogrammet i somras, säger Samlingspartiets gruppordförande Heikki Heinimäki till Yle.