Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Talvivaara startas upp igen

Från 2012
Uppdaterad 21.11.2012 19:29.

Metallfabriken vid gruvan i Talvivaara har fått tillstånd att starta igen efter en paus på drygt två veckor. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Kajanaland anser att det inte finns några hinder för att fabriken återupptar sin metallutvinning.

NTM-centralen vill ändå att verksamheten till att börja med koncentrerar sig på att behandla avloppsvattnet och på att minimera riskerna för fler utsläpp i framtiden.

Myndigheten kräver en rad omedelbara återgärder som gäller bassängernas säkerhet. Vattennivån i bassängerna måste bland annat fås i sådant skick att man klarar av följande vårflod och andra exceptionella vattenförhållanden.

Gruvbolaget uppger i ett börsmeddelande att fabriken kommer igång mot slutet av den här veckan. När fabriken öppnar väntas det bli lättare att ta hand om den stora mängd giftigt avloppsvatten som läckte ut i omgivande vattendrag i början av november.