Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Loval investerar trots ekonomisk osäkerhet

Från 2012
Loval i Lovisa
Bild: Yle/ Katarina Andersson

Värmeteknikföretaget Loval i Lovisa investerar i ny teknik för över en miljon euro. Investeringarna gör det lättare att betjäna vissa viktiga kundsegment och områden i Europa.

För fem veckor sedan installerade man en ny vakuumugn och nu fortsätter man med robotisering av produktionen. En betydande investering trots den osäkra världsekonomin är en risk, medger verkställande direktör Jorma Kallaperä.

- Man måste ändå våga och ha en viss kännedom om marknaden och kunderna. Vi har diskuterat långt om vissa produkter med kunderna och ser man på verksamheten på långsikt finns det en möjlighet för Loval att investera.

Loval är en del av den svenska koncernen Nibe Industrier som har ett trettiotal fabriker runtom i världen. Produktionen som Loval har i Lovisa hör till koncernens kärnkunnande. Därför skulle den vara svår att flytta utomlands, säger Kallaperä.

- Visst är det möjligt att flytta material och maskiner, men know how och kunnandet, alltså personalen, behövs också.

Loval sysselsätter kring 220 personer.