Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Miljöhälsan klarar sig bättre

Uppdaterad 21.11.2012 15:56.
Bildtext Miljöhälsovården prioriterar rent dricksvatten

Trots en konstant brist på resurser utförs det i dag betydligt fler hälsoinspektioner i Västnyland än för två år sedan.

Yle Västnyland har tidigare berättat om hur miljö- och hälsoövervakningen i Västnyland har knappa resurser och en stor del av de lagstadgade inspektionerna blir ogjorda på grund av brist på resurser.

Största delen av de lagstadgade inspektionerna utförs fortfarande inte. Men en hel del blivit bättre sedan Sydspetsens miljöhälsa bildades i början av år 2011.

Programmet är inte längre tillgängligt
Radio Vega Västnyland: Sydspetsens miljöhälsa klarar sig bättre
Radio Vega Västnyland: Sydspetsens miljöhälsa klarar sig bättre - Spela upp på Arenan

Den nya organisationen tog för knappt två år sedan över hälsoövervakningen och veterinärverksamheten i Hangö, Ingå och Raseborg.

– Våra inkomster har ökat markant jämfört med för två år sedan. Inspektionsantalet har ökat. För mig betyder det att övervakningen har blivit bättre, säger Katianna Kuula, som är direktör för hälsoövervakningen...

En tredjedel av inspektionerna utförs

Drygt en tredjedel av de kring 1500 lagstadgade hälsoinspektionerna utförs i år. Det här är en klar förbättring jämfört med år 2010, alltså året innan Sydspetsens miljöhälsa inledde sin verksamhet. Då utfördes endast en femtedel av inspektionerna i regionen.

Den planenliga övervakningen är avgiftsbelagd. En inspektion på en pub kostar 50 euro per timme och en inspektion av ett centralkök kostar 300 euro.

Katianna Kuula räknar med inkomster på 110 000 euro för i år. Det här är mer än en fördubbling från år 2010 då inkomsterna var knappt 48 000 euro.

Skurit ner där det går

Det var från början svårt att veta exakt vilka resurser som behövdes, men nu har organisationen trimmats så mycket som det går.

– Vi har ju redan inför budgeten skurit ner en del. I en ny enhet är det alltid svårt att veta vilka kostnader som gäller och vilka som inte gäller och det är det som vi har tampats med under de senaste åren. Inför nästa år har vi redan skurit bort en del av det som är onödigt. Vi upprätthåller inte i onödan uppgifter som inte behövs, säger Katianna Kuula.

Raseborg ger tilläggsanslag

Eftersom det var svårt att beräkna kostnaderna för Sydspetsens miljöhälsa under det första verksamhetsåret 2011 har Raseborgs stad nu beviljat ett tilläggsanslag på 62 000 euro. Också i år överskrids budgeten och Raseborg betalar 100 000 euro mer än budgeterat. Men Raseborgs stadsstyrelse meddelar samtidigt att Raseborg inte kommer att betala mer till Sydspetsens miljöhälsa nästa år utan att Raseborgs stads andel är samma som i år.

Lättare för miljöbyrån

Innan Sydspetsens miljöhälsa bildades var det de kommunala miljöbyråerna som hade hand om miljöhälsovården och veterinärverksamheten. För miljöchef Gustav Munsterhjelm vid Raseborgs stad lättades arbetsbördan då Sydspetsens miljöhälsa bildades.

– För mig är ju skillnaden markant. Tidigare hade jag ett administrativt ansvar för veterinärvård och hälsoinspektion. Det tog ungefär hälften av den tid som jag måste sätta på administration. Nu när jag får koncentrera mig på miljövård och livsmedels- och vattenlaboratoriet så har det förändrat min arbetsbild. Jag hinner så hemskt mycket mera med miljöplanering.