Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Arbetskraftsbyråernas framtid luddig

Från 2012
Arbets- och näringsbyråns kommande utrymmen i Kimito i Kemitra-fastigheten, som renoveras i november 2012
Bildtext Kimitoöns arbets- och näringsbyrå ska i februari flytta in i Kemitra-fastigheten, som för tillfället renoveras.
Bild: Yle/Monica Forssell

Den här veckan har NTM-centralen börjat förhandla med kommunerna om hur arbets- och näringsbyråernas service ska se ut i framtiden.

Det som står klart är att det från och med årsskiftet kommer att finnas bara en byrå i Egentliga Finland. Det som är oklart är vilken slags service de cirka nio olika verksamhetsställena i framtiden ska erbjuda.

En del kommer sannolikt att dras in och andra kommer att göras om antingen till betjäningspunkter med varierande grad av service, eller samservicekontor.

Hur byråernas service ska organiseras är det man nu förhandlar om i kommunerna. Ingenting dramatiskt sker ännu 2013 men från och med 2014 kan förändringarna i servicen bli stora.

Motstånd mot kall station på Kimitoön
I Kimito renoveras som bäst den så kallade Kemitra-fastigheten där Folkpensionsanstalten och Skatteförvaltningen redan finns. I februari nästa år är det meningen att också en del av Kimitoöns förvaltning samt Arbets- och näringsbyrån flyttar in i huset.

Till att börja med kommer arbetskraftsbyrån att ha egen personal på plats i det nya kontoret, men hur det blir i framtiden är oklart.

NTM-centralen vill hellre ha så kallade betjäningspunkter där egen personal betjänar kunderna men på riksplan utreds också så kallade samservicekontor där betjäningen ges av till exempel kommunens eller någon annan myndighets personal.

Även Kimitoöns kommun ser hellre att arbetskraftbyrån har egen personal på plats än att byrån blir en "kall station".

Hur kontoren i framtiden organiseras beror bland annat på vad Finansministeriet kommer fram till i sina utredningar gällande behovet av samservice.

Problem med öppethållning
Enligt utvecklingschef Kjell Henrichson vid Egentliga Finlands NTM-central tampas både byrån i Pargas och den i Kimito med stora problem då det gäller personalresurser.

Total har personalen vid Egentliga Finlands arbets- och näringsbyråer minskat med mellan 40 och 60 personer eller cirka 20 procent detta år. Vid byrån i Kimito märks bristen på personal genom att byrån är stängd med jämna mellanrum.

Personalsituationen kommer inte att förbättras nästa år, snarare tvärtom, men det faktum att byrån får sällskap av Fpa, skattebyrån och kommunens tjänstemän gör att byrån åtminstone till att börja med kan hålla öppet mer regelbundet och även sådana dagar då bara en anställd är på plats.

NTM-centralen = Närings- trafik- och miljöcentralen