Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Positivt för Hangö hamn

Nya svaveldirektiv betyder sannolikt emra trafik över hamnen i Hangö.

Hangö hamn är fortfarande en viktig inkomstkälla för staden. Hamndirektionen räknar med att kunna bidra med 4,5 miljoner euro till stadens kassa nästa år.

Det slog direktionen för hamnen fast i samband med att budgeten för 2013 godkändes i går.

Förutsatt att trafiken till och från hamnen ökar en aning blir intäkterna 10,4 miljoner euro. Hamnens utgifter går på cirka 6 miljoner euro vilket leder till ett verksamhetsbidrag på 4,4 miljoner. Efter att Hangö stad har fått sitt återstår ett överskott på 250 000 euro, kalkylerar hamndirektionen.

Direktionen har beslutat att inte höja hamnavgifterna för år 2013.

För år 2014 blir det stora förändringar. Lagen om bolagisering gör att hamndirektionen planerar att göra hamnen till ett aktiebolag och Hangö stad ska äga 100 procent av aktierna.

En konsultfirma ska nu förbereda bolagiseringen.