Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Öringen trotsar miljöproblem i Vanda å

Från 2012
Uppdaterad 22.11.2012 08:57.
En öring i vatten, stenar på bottnen.
Bildtext Öringen leker i rena vatten.
Bild: Kari Stenholm

I Vanda å har öringen klarat av att vandra längre och längre upp i flödet de senaste åren. I år har man hittat rom av öringen 95 kilometer upp i flödet.

Fisken är en indikator för hur ån mår i det stora hela och hjälpinsatserna bär nu frukt.

Kari Stenholm har varit aktiv i vattenvårdsföreningen Virho i tjugo år. Han har varit med om att skapa rena oaser för fiskarna i Vanda å, men säger att miljövårdsarbetet inte tar slut.

- Det finns rent vatten i lekplatserna och där klarar fiskynglen av att växa i ett par år. Men sedan ska fisken ta sig genom hela ån ut till havet och måste simma förbi avsnitt med vattensutsläpp. Det kräver god tur för att fisken ska klara sig, säger Stenholm.

Många hinder på vägen

Utsläppen kommer bland annat från ett vattenreningsverk och från regnbrunnar som sköljer ut förorenat vatten i ån. Dessutom har flera stora byggprojekt i närheten av Vanda å och dess förgreningar påverkat vattenkvaliteten. Enligt miljöorganisationerna har kommunerna inte gjort mycket för att minska på miljöproblemen.

När havsöringen tar sig upp i ån för att hitta en lekplats finns det flera hinder. Nätfisket på Kronobergsfjärden i Helsingfors, kraftverket i Gammelstaden och stora utsläpp vid Helsingfors stränder drabbar havsöringsbeståndet.