Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Tunnlar under järnvägen byggs i Svedja

Från 2012
Uppdaterad 23.11.2012 13:27.
Arbetet med att bygga järnvägstunnlar i Svedja, Karis har påbörjats.
Bildtext Den största tunneln av sitt slag i Finland byggs nu i Svedja i Karis. Femtusen bultar ska slås in i vägtrumman (nästan 7 m hög).
Bild: YLE/Robin Lindberg
Programmet är inte längre tillgängligt
Radio Vega Västnyland: Tunnelarbetena började i Svedja, Karis - Spela upp på Arenan (Programmet är inte längre tillgängligt)

Arbetet med att ersätta de tre farliga, obevakade järnvägsplankorsningarna väster om Karis station har redan påbörjats. Arbetena i Svedja kom i gång i snabb takt eftersom markägarna var med på noterna.

Albackavägen som korsar järnvägen i Karis är brant.
Bild: Yle/Robin Lindberg

För en månad sedan berättade Yle Västnyland att det kan hända att Trafikverket redan i år börjar bygga järnvägstunnlar i Svedja. Eftersom alla markägare var med på noterna har man redan fällt skog och börjat schaktningsarbetena.

I Svedja schaktas jordmassor bort för att ge rum för vägarna som ska byggas under järnvägen.
Bild: Yle/Robin Lindberg

Orsaken till det här överraskande beslutet att i snabb takt bygga en tunnel för motorfordonstrafik och en annan mindre tunnel för fotgängare och cyklister är att Trafikverket hade extra projektpengar och staten vill nu pröva den här nya tekniken, som förut nog har använts i Finland i tunnlar under bilvägar, men inte under järnvägar.

Tågtrafiken stängs av tillfälligt

I Svedja byggs nu den större av de två tunnlar som sedan ska placeras in under järnvägen. Femtusen bultar behövs då vägtrumman av varmzinkat stål byggs upp, berättar Janne Pitkänen, som är försäljningsmanager vid Rumtec Oy, som bygger vägtrummorna.

Försäljningsmanager Janne Pitkänen vid Rumtec Oy på plats vid vägtrummebygget i Svedja i Karis.
Bild: Yle/Robin Lindberg

Det är sedan andra aktörer som bygger in vägtrumman under järnvägen. Processen med att ta bort järnvägsskenorna, bygga in tunnlarna och sedan sätta på järnvägsskenorna igen, ska ta 25 timmar. Det här sker lördagen den 8 december och under den tiden är tågtrafiken avbruten mellan Hangö och Karis.

Tunnlarna under järnvägen i Svedja ersätter tre farliga järnvägsplankorsningar, som alltså stängs för trafik. De obevakade korsningarna Torppari på Ärtsvedsvägen, Sundberg på Almas väg och Leskinen på Albackavägen är kända för att vara farliga på grund av bland annat dålig sikt och för att det inte är så lätt att stå och vänta framför järnvägen.

Förbindelsevägen till den planskilda korsningen i Svedja ska byggas strax norr om järnvägen.
Bild: Yle/Robin Lindberg

För två år sedan inträffade en dödskrock där Albackavägen korsar järnvägen.

Kanske nytt bostadsområde i framtiden

Det finns inom staden tankar på ett bostadsområde norr om järnvägen i Svedja. Naturinventeringar har gjorts, men ingen planläggning har börjat. Om bostadsområdet någon gång byggs, kan det också hända att staden i framtiden bygger en förbindelseväg från Albackavägen österut mot Karis. Men också det här är bara tankar i det här skedet. Just nu är det inte aktuellt.