Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Gamla hus i Kristinestad ska inventeras

Från 2012
Uppdaterad 23.11.2012 11:27.
Kristinestad.

Kristinestad vill nu göra en ordentlig inventering av de gamla husen i Kristinestad. Många stadsplaner är föråldrade och bör uppdateras.

- Inventeringen hjälper mig och tekniska nämnden att ta goda beslut, säger byggnadsinspektör Ari-Johan Myllyniemi.

Ett par ifrågasatta beslut angående rivning har tagits på senare tid i Kristinestad. Det mest uppmärksammade är kanske det så kallade Juuselas hus, där rivningen stoppades och huset belades med åtgärdsförbud.

I Rådhusparken revs ett 1700-talshus vars eventuella skyddsvärde, enligt en del stadsbor, inte granskades tillräckligt innan grävmaskinen kom.

- Precis som vi människor är husen också individer. Skyddsbestämmelser som gäller för ett hus behöver inte vara de samma för ett annat hus, säger Myllyniemi.

Varje hus som eventuellt bör skyddas på något sätt kommer i inventeringen att gås igenom. Det kan vara fråga om hus som ska skyddas helt eller delvis.

- Vi har ungefär 300 hus som är skyddade. Men också utanför gamla staden har vi äldre hus som bör inventeras. Dit hör till exempel Juuselas hus, säger Myllyniemi.

Tekniska centralen och museiväsendet i Kristinestad anhåller gemensamt om projektbidrag från Närings-, trafik- och miljöcentralen för att uppdatera byggnadsinventeringen.