Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vasa stadsstyrelse utser representanter på måndag

Från 2012
Styrelsegården i Vasa
Bild: Yle/Roger Källman

Nu börjar det klarna vilka som blir stadsstyrelsens representanter nämnderna i Vasa. På måndag tar stadsstyrelsen ställning till ärendet.

På förslag är att Anne-Marie Viinamäki (Saml) representerar stadsstyrelsen i direktionen för Vasa Arbetarinstitution och andra stadiets utbildning, svenska sektionen.

Stadsstyrelsens förra ordförande Raija Kujanpää (Saml) föreslås bli företrädare i teater- och orkesternämnden och museinämnden. Stadsstyrelsens ordförande Seppo Rapo föreslås bli ombud för Österbottens räddningsverk.

I social- och hälsovårds nämnden föreslås Hans Frantz (SFP) att bli representant. Jukka Mäkynen (Sannf) föreslås företräda styrelsen i tekniska nämnden.

http://ktweb.vasa.fi/ktweb/