Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

"Alkohol giftigare än cannabis"

Från 2012
Uppdaterad 12.12.2014 16:48.

Det blir allt vanligare bland unga att röka på och attityderna till cannabis verkar sakta ändra. Uppgifter från Institutet för hälsa och välfärd THL visar att allt fler unga är intresserade av att röka cannabis framom att supa sig fulla.

Cannabis består av kring 500 olika ämnen som påverkar kroppen och framför allt hjärnan på olika sätt. Långvarig och riklig användning av cannabis har en negativ inverkan på hjärnan, precis som alkohol, säger Esa Korpi som professor i farmakologi vid Helsingfors universitet.

Att röka på stora mängder under en längre tid försvagar de kognitiva färdigheterna. Enligt Korpi så gör riklig användning av cannabis det svårt att lära sig nytt. Om man börjar röka på aktivt i en ung ålder, så kan det vara svårt att nå den inlärningstopp som man kanske annars skulle ha nått. Det här kan i sin tur påverka studieframgången, säger Korpi som forskar i rusmedelsberoende. Han påpekar att det är mycket individuellt hur ett beroende utvecklas och om man över huvud taget blir beroende. Forskning visar att uppskattningsvis mellan 10 och 20 procent utvecklar ett starkt beroende av cannabis efter ett långvarigare bruk.

Beroende beror på person

Hur pass beroende man blir av av olika rusmedel hänger helt på personen. Vissa blir beroende av en substans, vissa av en annan. Vissa utvecklar mycket lätt ett beroende, medan andra kan pröva på en mängd olika vanebildande utan att ett beroende skapas, säger Korpi. Det som också spelar en stor roll ur beroendeperspektiv är den sociala miljön och framför allt de saker som omgivningen lägger vikt på. För unga har också det som kompisarna gör en stor inverkan.

Det som också är viktigt i hur ett beroende skapas, är hurudana skyldigheter och drivkrafter en människa har för att hålla sig nykter. Om den här motivationen är liten eller helt försvinner, så växer också sannolikheten att utveckla ett beroende.

Många dör av alkohol

Ofta debatteras det vad som är farligare, cannabis eller alkohol. Alkohol är åtminstone klart giftigare, säger Korpi. I Finland dör kring 300-500 personer årligen i alkoholförgiftning vilket är betydligt klart fler än de som dör i trafiken. Ur det här perspektivet är kannabis alltså tryggare.

- Det är svårt att ta livet av sig genom att röka på, säger Korpi.

Diskussion om artikeln