Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

"Permitteringar är en fantasilös åtgärd"

Uppdaterad 27.06.2014 14:44.

Permitteringar och slopad semesterpeng är fantsilösa åtgärder för att komma till rätta med ekonomin i Kristinestad.

Det anser Peter Grannas (SFP), fullmäktigeledamot och lärare, och Per-Elof Boström (Saml), ersättare i stadsstyrelsen. De diskuterade frågan i God morgon Österbottens sändning på måndag morgon.

Peter Grannas och Per-Elof Boström

Stadsstyrelsen i Kristinestad ska i kväll godkänna budgeten för 2013. Vård- och omsorgsnämnden och tekniska nämnden har överskridit sina befogenheter med två respektive en miljon euro. Stadsstyrelsens ordförande Hans Nybond anser att stadsstyrelsen måste överväga åtgärder som permitteringar och slopad semesterpeng för att komma närmare ett nollresultat.

Peter Grannas anser att man i stället för att slå fast permitteringar bör se över utgifter och inkomster noggrannare.
- Att sälja strandtomter skulle ge bra med inkomster, säger Grannas.

Programmet är inte längre tillgängligt
26.11.12 Närkamp: Permitteringar i Kristinestad
26.11.12 Närkamp: Permitteringar i Kristinestad - Spela upp på Arenan

Per-Elof Boström håller fast vid det som Samlingspartiet redan förde fram till stadsstyrelsen, det vill säga att höja skatten ytterligare. Kristinestad har redan beslutat att skatten höjs med en halv procentenhet.

Grannas är likaså beredd att se över behovet att höja skatten senare under 2013.

- Det bästa vore om sektorerna själva får bestämma hur de under året kan minska på utgifterna, i stället för att slå fast permitteringar som enda åtgärd, säger Boström.

- Ifall det visar sig att man måste genomföra permitteringar kunde det mest skonsamma vara att permittera en dag per månad i stället för flera veckor i sträck, säger Grannas.