Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Dämpad stämning bland de österbottniska företagen

Från 2012
Uppdaterad 26.11.2012 16:50.
Bild: Österbottens handelskammare

Stämningen är dämpad bland företagen i Österbotten och Mellersta Österbotten. Det visar Österbottens handelskammares undersökning Business Panel.

Jarl Sundqvist är direktör för handelskammaren. Han säger att vi ännu inte är så djupt nere som efter finanskrisen 2008.
- Men vi är inte långt därifrån. Störst är oron nu bland servicebranschen och handel, säger han.
I förra undersökningen som gjordes var det industrin som starkast reagerat på det osäkra marknadsläget.

Bildtext Jarl Sundqvist
Bild: Yle/ Luzilla Backa

Sundqvist tror att vi kommer att få se fler permitteringar och samarbetsförhandlingar.
- Det finns en risk för det. Men det är svårt att förutspå vilka områden som drabbas, säger Sundqvist.

Dämpad stämning bland de österbottniska företagen

Programmet är inte längre tillgängligt

Fortfarande är tudelningen bland företagen i industrin stor. För de företag som det går bra för går det allt bättre, för de som det går dåligt blir läget värre.
- Klyftan mellan företagen ökar, säger han.

Regionala skillnader

Det finns också skillnader mellan regionerna. Företagsledarna i Karlebyregionen upplever att utsikterna är sämre än vad företagsledarna i Vasaregionen och i Jakobstadsregionen gör. Det här framkommer tydligast bland förväntningarna på omsättningen och stämningen i den egna branschen.

Men det finns också ljusglimtar i undersökningen. Fortfarande ser mer än majoriteten av företagen positivt på att rekrytera - lika många ser positivt på framtida omsättningen.
- Det tolkar jag som att grundstrukturen i företagen är sund. Orderläget börjar också bli mer positivt, säger Sundqvist.

Han säger också att trots allt ser läget ganska bra ut i regionen.
- Sysselsättningen är hög och grundstrukturerna är i skick. Det finns också en framtidtro bland företagen, säger han.
Enligt Sunqvist är svackan övergående, det gäller för företagen att orka och jobba hårdare för att hålla kunderna varma.

Hela undersökningen finns på Österbottens handelskammares webbplats