Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Ännu inga större sparåtgärder i Larsmo

Från 2012
Uppdaterad 27.06.2014 14:44.
Kommunhuset i Larsmo.
Bild: Yle/ Luzilla Backa

Den kommunala ekonomin i Larsmo är stabil. I budgeten för 2013 sparar man inte, men den är en stram normalbudget.

- Det har inte varit svårt att göra en budget för 2013. Om allt går vägen landar vi på plus minus noll, säger tf kommundirektör Carola Löf.

Larsmo har haft tre goda år med så gott som full sysselsättning. Det har gett bra med skatteinkomster. Men på grund av stora investeringar ökar lånebördan i kommunen. Bland annat så byggs Holm skola och förskola ut för knappt cirka knappt 1,8 miljoner euro.
- Vi lånar mer varje år, men låneökningen är inte alarmerande.

De statliga sparåtgärderna oroar.
Tf kommundirektör Carola Löf

Larsmoborna har också blivit flera. Under 2011 ökade befolkningen med 106 personer. Det gör att kommunen också får mer i statsdidrag.
- I år ser vi inte ut att öka lika mycket. Jag tror att vi får en ökning på cirka 50 personer, säger Löf.

Framtiden är ändå osäker, som i så många andra kommuner.
- De statliga sparåtgärderna oroar.