Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Gnissel i vårdsamarbetet mellan Karleby och Kronoby

Från 2012

Tvåspråkigheten fungerar inte tillräckligt bra inom vårdsamarbetet mellan Karleby och Kronoby. Det visar en utvärdering som social- och hälsonämndens svenska sektion har låtit göra.

En annan hotbild är att Kronoby håller fast vid service i alla tre kommundelar och det gör att personalen inte kan jobba så effektivt som möjligt och att vårdkedjan inte fungerar. Till och med patientsäkerheten kan vara i fara.
Svenska sektionen kommer nu att ta ställning till om det går att koncentrera till exempel äldreomsorgen.

Utvärderingen visar samtidigt att de anställda i Kronoby är nöjda och att Kronobys önskemål har beaktats. En svaghet är ändå att det saknas en servicedirektör som kunde föra Kronobys talan i Karleby.