Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Dålig luft i Karleby och Jakobstad

Från 2012
Uppdaterad 01.07.2015 15:59.
Storgatan i Karleby

Partikelhalterna i luften är höga i Karleby centrum. Dygnsmedelhalten för inandningsbara partiklar överskred på onsdagen vid Långbrogatans mätstation gränsvärdet som är 50 μg/m3.

Det tillåts 35 stycken överskridningar av gränsvärdet för inandningsbara partiklar per kalenderår. Den nu aktuella överskridningen var den sjunde för i år i Karleby centrum.

Partikelhalterna var också höga i Yxpila, där dygnsmedelhalten var 45 μg/m3.

De höga dammhalterna och överskridningen av gränsvärdet för inandningsbara partiklar beror på vägdamm, som trafiken lyft upp från marken. Partikelhalterna i luften ökade speciellt på grund av det mycket torra och kyliga vädret.

Också i jakobstad kan luftkvaliteten tidvis vara dålig de närmsta dagarna.
På onsdagen överskreds gränsen för småpartiklar i luften och personer med till exempel astma kan påverkas.
Det är tionde gången i år som man har uppmätt för höga halter damm i Jakobstad.

Utvecklingen av luftkvaliteten kan följas på internet i adressen:
Luftkvaliteten