Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Lojo ska utveckla sin återvinningscentral

Från 2012
Uppdaterad 03.05.2016 12:09.
Bildtext Lojo skall utveckla sin återvinningscentral föreslår kultur- och fritidsnämnden.

Lojo borde utveckla sin återvinningscentral på många sätt eftersom det skulle ge nya jobb och också vara bra för återvinningen. Det anser en arbetsgrupp.

Återvinningscentralen borde starta upp flera verkstäder som tillverkar nya produkter av gamla saker som hämtats till centralen.

En cykel- och småmaskinsverkstad borde köra igång redan 2013, föreslår arbetsgruppen.

Centralen borde också satsa mera på att plocka uttjänta saker i bitar så att mängden blandavfall som körs till soptippen minskar.

Bättre webbtjänst nödvändig

Centralens webbtjänst måste också bli bättre för att flera kunde ska hitta till återvinningscentralen.

Om alla de här planerna blir verklighet, innebär det att återvinningscentralen kan erbjuda flera sysselsättande arbetstillfällen för unga arbetslösa i Lojo. Det anses vara bra eftersom staden i framtiden förpliktigas att effektivera sin sysselsättande verksamhet.

Men för att planerna ska kunna bli verklighet, måste delar av återvinningscentralens hall vid Sjukhusvägen förses med värme. En del kan vara halvvarmt.

Bekostas delvis med intäkter

Men staden måste flytta ut sina övriga verksamheter i hallen, det går till exempel inte att förvara saker där i framtiden.

Förbättringarna kan delvis bekostas med de ökade intäkterna.

Kultur- och fritidsnämnden i Lojo beslöt på sitt möte 21.11 att säga ja till planerna och skicka dem vidare till Lojo stadsstyrelse och -fullmäktige.