Hoppa till huvudinnehåll

Bygga och bo

Gårdshuset - bygger terass

Publicerad 30.10.2011 00:00. Uppdaterad 22.09.2014 13:16.
Färdig terass

Gårdshuset fick en ny verkstadsterass som harmonierar med huset. Den är på lämplig höjd i förhållande till fasaden, funktionell och inbjudande. Jim, Johan och Susanna byggde terassen av metall och lastpallar vid gårdshusets gavel. Väggsidan dekorerades med stenar.

Längs Gårdshusets gavel fanns ett dike. Diket blev vi tvungna att gräva efter att en ny byggnad uppförts i Gårdshusets närhet och marken fyllts upp onödigt högt. Utan dike skulle ytvattnet ha trängt in i huset. Men ett dike kan man inte ha på detta vis hur länge som helst. Vi ville förändra utseendet men bevara funktionen av diket. Idén om en terrass började ta form.

Susanna väljer stenar
Jim, Johan och Susanna gräver grunden

...Känslan...

Terass, detalj

En terrass kan med fördel anläggas i marknivå. Det ger frihet att komma och gå i vilken riktning som helst. Dessutom påverkar det husets form och utseende minimalt.

...Val av material...

Trallar, detalj

Vi ville göra en terrass av trallar i trä. Trallarna skulle få vila löst i eller på en stomme och vara utbytbara. Närmast väggen ville vi ha ett naturligt men avvikande material, som ger luft åt träfasaden. Stommen skulle vara smidig och samtidigt hållbar, både för tyngd och klimat.

...Förarbetet...

Betongplatta

Anlägg ett dränerande markskikt under konstruktionen, så håller stommen längre. Förhindra att växtlighet tränger upp i konstruktionen genom att lägga ut en markväv under översta gruslagret. Det räcker ofta med att ersätta det översta marklagret av gräs och jord(humuslagret) med kross- eller naturgrus, samt placera betongplattor under den bärande stommen. Lägger man betongplattor direkt på mark kan terrassen röra på sig något under klimatförändringar. Rikligt med regn eller smältvatten i kombination med stark kyla kan bidra till rörelser. Detta motverkas genom att montera ett dräneringssystem och kälisolering, men det är ett stort arbete och höjer på terrassens kostnad. Vi behövde bara jämna ut dikets botten och placera ut betongplattor.

...Stommen...
Stommen valde via att göra i en plåtprofil, 5 x 50 x 150, som borde hålla ifall en lättare motoriserad transport till ”liderbackan” skulle snedda över trallarna.

Rödmyllefärg
Johan sågar
Rödmyllefärg
Johan sågar

Vi anpassade stommens delar till varandra med vinkel slipmaskin och svetsade ihop delarna. Det är lite spännande, som att skapa ett litet personligt fyrverkeri när man håller på med dylika maskiner. Men det är inte riskfritt. Är man oförsiktig kan man orsaka brand. Ha alltid släckningsutrustning till hands och kom ihåg att gnistor kan ligga och pyra längre än man tror.

...Trallarna...

Jim med trallar

Stommen blev lite dyrare än vi tänkt så det blev att tänka extra ekonomiskt i val av trallmaterial. Använda lastpallar blev ett ypperligt val; billig, snygg och verkstadsmässig. Lätta att förnya vid behov. Notera att det finns många olika typer av trallar, med olika måttsättning. De vanligaste är Euro- och FIN-pallar. Deras mått är 800x1200 (Euro) och 1000x1200 (FIN). Begagnade lastpallar finns i stora mängder och till lämpliga priser hos transportföretag och allehanda verkstäder. Dessutom har använda lastpallar patina och historia. Lastpallarna placerade vi löst liggande i metallstommen. Det underlättar underhåll och gör det möjligt att plocka upp små grejer som smiter iväg under trallarna.

...Stenarna...

Stenläggningsstenar

I partiet närmast väggen lade vi natursten, som man kan hitta vid ett grustag eller en betongstation, som i vårt fall. Ofta kan man få plocka åt sig mindre mängder gratis, om man frågar snällt;) I botten på stommen lade vi ut ett armeringsgaller med mindre rutor än stenarnas storlek. Stenarna placerades löst på gallret så att regn- och smältvattnen rinner genom.

...Färgsättning...
Vi hade tänkt behandla trallarna med en blandning av tjära och rödmylla. Men när pallarna väl låg där med en brokig färgskala mellan ljusgult till mörkbrunt; tyckte vi att…”så här ser det tillräckligt bra ut”. Dessutom hajdulerar(passar) det bra med stommen som även den lämnas obehandlad så att stålet får ”ta till sig” en härligt rostbrun patina med tiden.

Trallar placeras
Färdig terass

Susanna, Jim och Johan
För övrigt anser vi att det borde byggas fler båthus.

PS. Kom ihåg om man komplettera ett excisterande hus med en terrass kan det handla om fasadförändring. Kontrollera ärendet med din lokala byggnadsinspektör om din planerade åtgärd kräver byggnadslov.

Kaffe på terassen

(Expert: Johan Ångerman)

Läs också