Hoppa till huvudinnehåll

Trädgård

Plantera en ask

Från 2011
Uppdaterad 29.07.2013 14:26.
Plantera en ask

På 1800-talet var trädgårdsskötseln en stor hobby i de finare kretsarna och ett vanligt samtalsämne i salongerna var vilka växter man hade hämtat utomlands ifrån och hur de trivdes och övervintrade i trädgårdarna och parkerna. Många godsägare och brukpatroner hämtade med sig nykomlingar från Centraleuropa och Ryssland. Många av de träd som planterades då kan man ännu idag se i gamla parker. Nu är de stora och gamla och bildar mäktiga kronor. Endel har redan så många år på nacken att de börjar ge vika och många har också dött. Senast då är det dags att plantera ett nytt träd för kommande generationer! Det finns ju ett talesätt som säger att ifall man planterat ett träd så har man inte levat förgäves.


Plantera en ask
Vi valde en ask därför att det har stått ask i Strömsös park förut. Asken tycker om fuktig jord, men den tål inte stående vatten. Jorden får gärna vara kalkhaltig och näringsrik.

Det här behövs:

- trädplanta
- stickspadar (dvs "spetsig" spade)
- mylla minst 8 säckar á 60 l
- stödkäpp, höjd 1-1,5 m, max diam 5 cm, 2 st (inte impregnerat trä, kan vara tex tallstörar "från skogen")
- remmar att binda fast plantan med, minst 3 meter
- nitmaskin
- järnspett
- täckmaterial, 2-3 påsar bör räcka
- krattor
- vattenkannor eller -slang

Ifall du har god trädgårdsmylla i din trädgård och inte behöver sätta till mycket ny jord, behöver du inte gräva en så stor grop. Den får gärna vara baljformad, ca 30-40 cm djup och 1-1,5 m bred. Ifall det behövs mera ny jord kan du gräva gropen 50 cm djup och ett par meter bred. Bäst är det att plantera trädet på en liten kulle, för den nya jorden packar sig med tiden och kommer så småningom att vara i jämnhöjd med den övriga marken.


Vattna rikligt om jorden är torr
Ifall inte jorden är tillräckligt fuktig är det bra att ge trädet vatten, speciellt då det är nyplanterat och ungt. Ge gärna mycket på en gång och så låter du jorden torka upp litet grann. Ifall du är osäker på ifall jorden är för torr eller för våt, kör då ner pekfingret så långt du får det i jorden runt plantan och känn efter hur det känns där nere. Ifall jorden är torr, är det bäst att vattna. Ett nyplanterat träd kan behöva upp till 50-100 l vatten per gång! Vattna i gropen före du sätter ner trädet, speciellt på våren. Ifall du planterar på hösten och marken är våt av sig själv så behöver du inte vattna. Det gäller speciellt ifall trädet är utan löv. Använd delvis ny mylla, som du blandar med med den jorden du grävde upp.

Ifall du planterar någon annan tid på året än på hösten, så behöver du till slut ännu vattna ordentligt. Då trädet står på en kulle vill vattnet rinna ner i gräsmattan. Då kan du göra en tillfällig ås runt trädet så att vattnet blir kvar runt trädet, men kom ihåg att platta ner åsen före hösten så att det inte blir vatten och stå runt stammen över vintern.


Var varsam med rothalsen
Då du placerar ner trädet i gropen, och lägger på myllan, kontrollera att trädets rothals blir delvis synlig. Ifall trädet är för djupt planterat i plantskolan är det bäst att ta fram rothalsen, annars tar det länge för trädet att rota sig och kronan kan bli missformad. Rothalsen är bredare än själva stammen och ligger strax ovanom rötterna. Ifall du ser på träd som växer vilt kan du se att före stammen försvinner ner i jorden blir den litet bredare. Just den breda delen är rothalsen. Ifall trädet ser ut som en lyktstolpe, dvs ingen bredare del syns ovanom jorden, så är trädet för djupt planterat.

Tips!Då du går till planthandeln för att söka en trädplanta, välj gärna ett litet träd (1-1,5 m höga). Ett litet träd har mindre rötter och kronan är för det mesta heller inte så mycket beskuret. Titta också noga efter att barken säkert är hel ända från roten till toppen. Grenarna får gärna vara jämnt fördelade längs med stammen åt olika håll. Undvik ensidiga träd.
Ifall du har möjlighet så lönar det sig att hellre köpa ett träd med roten i klump (i tyg) än i kruka. Ofta kan rötterna få det trångt i krukan och de börjar växa i cirklar och då uppstår rotsnurr. Det är svårt att försöka öppna en sådan rotklump och försöka sprida ut rötterna. Då du transporterar hem trädet skydda gärna grenarna och stammen med t ex gamla mattor eller något annat tyg så att det inte blir skador i barken.


Stöd trädet med käppar
Ifall trädet är så pass stort att det inte kommer att stå av sig själv, behöver det en eller två stödkäppar. Placera käppen på den sidan om trädet som det blåser mest ifrån. Kör ner käppen före du planterar trädet.
När trädet är planterat binder du fast det med ett brett och platt band. Gamla lastningsslingor, remmar, bilbälten eller dylikt går riktigt bra. Sätt remmen ett varv runt trädstammen och bind eller nita fast det i stödkäppen. Remmen får ligga rätt lågt, på ca en halv meters höjd. Då kommer kronan att röra sig i vinden och trädet gör ordentliga stödande rötter. Riktigt små träd behöver för det mesta inte ett stöd. Ifall du märker att trädet står på ett blåsigt ställe och blir snett, kan du köra ner en stödkäpp ett stycke ifrån stammen och binda fast det.

Täck marken runt trädet
Lämna området runt trädet utan gräs och täck den bara markytan istället med lövhack, gräsklipp, barkflis (tall) eller flis av lövträd. Täckmaterialet håller marken jämnt fuktig och fröogräs kommer inte åt att rota sig. Det blir lättare att klippa gräset runt trädet, det blir mindre risk för skador i stammen och den näring och det vatten trädet får går inte åt till gräset.

Efter att trädet rotat sig kan du ge det näring och kalk vid behov. Då kan du sprida ut det under täckmaterialet. Välbrunnen kompost fungerar också bra som täckmaterial!

Beskär inte för tidigt
Trädet behöver inte planteringsbeskäras. Ju fler ändknoppar (där en stor mängd av växthormonerna finns) och lövmassa trädet har, desto fortare kan det tillverka energi åt sig och då rotar det sig fort. Ifall någon kvist blivit skadad eller gått av under transporten eller planteringen eller om trädet har en kraftig dubbeltopp, så kan du ta bort dem. Vänta annars med att börja beskära trädet tills det har rotat sig. För det mesta tar det en eller två somrar innan trädet har rotat sig ordentligt. Då börjar det göra ordentliga årsskott och normalstora blad. Ta då också bort stödkäpparna. Alla träd behöver nödvändigtvis inte beskäras. Äppel- och päronträd för skördens skull, men övriga främst ifall de har svaga förgreningar, ifall det finns dubbeltoppar eller döda och skadade grenar.

Gör en ritning över trädgården

Lottas ritning av Strömsös park

Sist men inte minst är det väldigt bra att ha en ritning på sin trädgård. Rita in de växter du har i trädgården, s s buskar, perenner och träd. Du kan också rita in det stället där du vill att ditt trädgårdsland, ditt lusthus eller växthus skall vara. Det allra bästa med en skiss är att varje gång det händer något i din trädgård kan du lägga till det du har planterat och skriva på baksidan vilket år du planterade det, varifrån du köpte plantan eller av vem du fick den.

Så gjorde vi med asken och nu finns den med på en ritning, så att någon annan trädgårdsmästare i framtiden kan se när trädet är planterat och av vem! Väldigt värdefullt och dessutom roligt! Det kan vara en alldeles enkel skiss med blyerts på vitt papper eller så kan du låta fantasin flöda med färger och former och göra till sist en vacker tavla av det hela!


Trädplanering- och plantering
Då du funderar på att plantera ett träd, välj ett sådant som säkert ryms på gården. Ifall du har en liten gård kan du välja t ex ett prydnadsäppelträd eller något annat litet träd. Plantförsäljaren kan rekommendera. Ett stort träd, t ex en ek, kräver en stor yta för att kronan ska få breda ut sig. Då är det bra att räkna med att trädet är minst 10 m från husväggen.

Olika träd kräver olika växtmiljöer. Endel tycker om litet torrare och andra ska ha det fuktigare och vissa är inte så kräsna. Ifall du har ett favoritträd du gärna sku ha på din gård, kontrollera först att du kan ge trädet den växtmiljö den behöver för att växa och må gott.

Plantera helst på hösten
Det är bäst att plantera träd då marken är fuktig i sig själv, dvs hösten. Plantera gärna också när trädet har tappat sina löv! Ifall du har svårt att få tag på ett träd utan löv kan du köpa ett med löv, på sensommaren eller förhösten, och vänta tills löven fallit och plantera först sen. Låt då plantan stå och vänta ute på ett halvskuggigt ställe och vattna krukan eller klumpen med jämna mellanrum så länge lövena är gröna. Minska på vattningen då lövena börjar gulna.

Våren är en relativt bra planteringstid, men det är bra att komma ihåg att jorden torkar då upp väldigt fort och därför behöver plantan extra mycket tillsyn då det gäller vatten. I princip kan man plantera krukplantor också på sommaren, men då måste man komma ihåg att ge trädet rikligt med vatten så att det säkert rotar sig

Undvik rotsnurr
Det är allra bäst ifall man kan söndra rotklumpen försiktigt och breda ut rötterna i planteringsgropen. Då minskar risken för rotsnurr, dvs att rötterna bara växer i cirklar strax bredvid stammen och ger ingen stadga. Man kan bara öppna rotklumpen ifall trädet är utan blad(!), annars finns det risk för att trädet torkar ut. Kom ihåg att ta bort allt material som finns runt roten för gjute, syntetiska nät och nät av järntråd förmultnar inte så fort som det sägs. Då finns det alltid risk för att rotsystemet inte får utveckla sig och stryps istället i öglorna.