Hoppa till huvudinnehåll

Bygga och bo

Uthusets loftgolv

Publicerad 10.04.2011 00:00. Uppdaterad 19.08.2013 13:57.
Johan förbereder den nya balkenJa, ja ... läcker vattentaket kan det ställa till med problem även längre ner i byggnaden. Så var det i alla fall i uthuset. Rakt under takläckaget fann vi fuktskador på de balkar som bär upp loftgolvet. På fackspråk heter de mellanbjälklagsbalkar. Mellanbjälklag är alltså den tekniska termen för den byggnadsdel som är både innertak och golv.

En skiss för att beskriva hur mellanbjälklaget sitter

Skärning genom uthuset där mellanbjälklaget är markerat.

En av balkarna var mycket illa medfaren av gnagarna. Ja, ofta är det små, små gnagare och insekter som lever loppan i de trädelar som blivit fuktskadade, då fuktigt trä är mycket mjukare att mumsa i sig än torrt virke. Råkar det dessutom vara, som i vårt fall, att balkarna är inbyggda med golv ovanpå, isolering på sidorna och innertakspanel under, så tar det länge innan det fuktskadade träet torkar. Då har insekterna god tid på sig att bygga bo och gångar för sig och sitt gäng i balken.

Den illafarna delen av balken kapas av
Den nya balkdelen börjar ta formDå man upptäcker en vattenskada kan man alltså förkorta torktiden avsevärt och troligtvis minimera skador om man öppnar upp konstruktionen och tar bort fuktig isolering så att fuktiga trädelar får torka. Trä har god förmåga att torka utan att skadas bara det får ”andas fritt”.
Ja, en av balkarna var alltså så dåligt i skick att vi beslöt att byta ut den. Den andra var däremot mindre skadad. Dessutom kunde vi ta till vara ett par fräscha bitar av balken som vi bytte ut. Det uppmuntrade oss till en reparation.

Den nya balkdelen sätts på plats... class=
...och den passar fint!
Dragjärnet monteras fastVi pallade upp balken och tog bort en del av den för att bli av med allt mjukt och skadat virke. En ny del passades in, med exakt passform. Speciellt i övre kanten är det viktigt att hårt trä ligger mot hårt trä. Det uppstår nämligen tryck i övre kanten av en balk som belastas ovanifrån. Tvärtom är det i nedre kanten av balken där det uppstår drag. Och det var därför vi monterade ett ”dragjärn” i nedre kanten av balken.

Skiss på en obelastad balk
Skiss på en belastad balk


En balk visat i två lägen; obelastad och belastad (överdrivet ritat). Om man tänker balken som mindre bitar intill varandra kan det vara lättare att förstå ”tryck i övre kant” och ”drag i nedre kant”. Alltså för att motverka att ”fogen” mellan bitarna öppnas i nedre kant lade vi in ett dragjärn.

På loftet spikade vi fast det gamla golvet som fått lite omvårdnad och pustning. Speciellt i sponten (på kanten) fanns det ett och annat. Kanske mest hönsskit. Golvplankorna var inte märkbart fuktskadade eftersom de inte varit inbäddade utan kunde ”andas fritt” och torka efter takläckaget.
Vi valde att göra ett lite mindre golv än ursprunget för att få mera kontakt mellan våningarna. Dessutom får vi mera ljus på loftet den vägen.

Det kan vara smart att märka plankorna så man vet i vilken ordning de skall sättas
Loftets golvplankor sätts på plats
Johan och Jim pausar med fylld baguette och dricka