Hoppa till huvudinnehåll

Bygga och bo

Uthuset på Strömsö

Publicerad 27.03.2011 00:00. Uppdaterad 10.10.2013 17:14.
Uthuset på Strömsö

Under årens lopp har vi lyckats få in en hel del bråte i uthuset på Strömsö. Möbler, produkter och byggnadsmaterial i en salig röra. Tanken på att utnyttja en del av byggnaden som ett sorts utrymme för olika aktiviteter har vuxit sig starkare och slutligen kom vi till skott.
Vi beslöt oss för att skapa ett utrymme som vi kunde utnyttja tidigt på våren, under sommaren och långt in på hösten.Vårt uthus kommer småningom alltså att bli ett gårdshus!

Anne och Jim röjer i uthuset
Jim och Anne tömmer uthusetSagt och gjort - gavelrummet tömdes på allt lösöre. En del såldes, en del gavs bort och resten stuvades om i nya lagerutrymmen. Det kan ju vara bra att ha nångång.
Vad glada vi blev när vi hittade ett befintligt fönster inne i gavelväggen. I samband med någon renovering av uthuset hade man spikat fasadbräder utanpå fönstret. Vi beslöt att återta fönstret i sin forna funktion. Det betydde ljus och utsikt, men även byråkrati.

Ett gammalt ogenbommat fönster hittades i gaveln. class=
Fönstret sågas upp
Ett hål för fönstret i gavelnDet är nämligen så att när man ändrar användningen i ett rum så skall man ansöka om bygglov.
I vårt fall ändrade vi från förråd till utrymme för hobbyverksamhet. Att vi dessutom ändrade fasaden med att öppna upp för ett nytt fönster, trots att det funnit där tidigare, är även det en orsak till att göra en bygglovsansökan.

Ytterligare en omständighet med bygglovet var att en annan byggnad står så pass nära att vi blev tvugna att göra en ny brandklassifiering av motstående byggnadens vägg. (Kontrollera alltid med den lokala byggnadsinspektören om den byggnadsåtgärd du planerar utföra kräver bygglov.)

Loftet
Takbjälkarna kontrolleradesDå utrymmet var tömt var det lättare att kontrollera skicket och bestämma vad vi ville och borde göra.
Uthuset eller magasinet, som det stod skrivet på gamla ritningar, är byggt med en stomme av liggande stock. Golvet, både i markplan och på loftet, bestod av bastanta golvplankor. Vattentaket var byggt av takåsar som vilade på stockstommen, bjälkar(takstolar) som viladepå åsarna och slutligen ett underlag av bräder som man spikat pärtor på. Korrugerade takplåtar har man monterat ovanpå pärtorna i något skede. Kanske då man upptäckt ett takläckage.

Gluggar för hönsen
Jim och JohanVi noterade att både golvets, mellanbjälklagets och takets bjälkar blivt skadade av fukt men inte värre än att de flesta skulle gå att reparera. Golvplankorna i sig var i gott skick, så de skulle endast behöva en rejäl putsning. Det är nämligen så att uthuset har fungerat som hönshus i något skede och hönsen hade delvis lämnat spillningen efter sig. Små gluggar i ytterväggarna skvallrade om var hönsen gått ut och in. Stockstommen var i gott skick. På insidan bar den dock spår av sporadisk dekoration av hantverkare som haft behov av att bevisa sin närvaro eller tvättat ur penslar.

Väggmålningar class=
Johan tar bort sågspånsisoleringen
Jim och Johan kontrollerar takbjälkarnaVi rev innertak både uppe och nere samt tog bort sågspånsisoleringen för att lättare kunna åtgärda fuktskadade bjälkar. Innertakets bräder, sågade 5-tumsbräder, var i gott skick så vi beslöt oss för att riva dem för återanvändning.

Johan och Jim tar kaffepaus