Hoppa till huvudinnehåll

Trädgård

Intervju med Torsten Stjernberg

Från 2010
Uppdaterad 29.11.2012 13:46.

Junnu, Iivar, Tuuli och Meri är forskningsobjekt utan att veta om det. De är alla drygt ett år gamla havsörnsungar som har fötts i Björkö-Replot arkipelagen och som flyger omkring med GPS-sändare på ryggen. Sändaren fungerar med hjälp av solenergi och ger dagliga rapporter om fågelns position. Med det här experimentet söker forskarna svar på var det, ur örnarnas synvinkel, vore lämpligt eller olämpligt att bygga vindkraftverk. Som biprodukt får man också unika svar på en hel del andra frågor. I den här intervjun redogör docent Torsten Stjernberg vid Helsingfors universitet för resultaten av undersökningen

Videoinnehållet som fanns i artikeln är inte längre tillgängligt och har därför tagits bort 25.6.2020.

Sommaren 2010 fick en femte havsörnsunge en satellitsändare på ryggen. Ungen, som fått namnet Hilkka, fick sin sändare i juli just innan den blev flygfärdig. Hilkka föddes i ett bo i direkt anslutning till ett vindkraftverk i södra Finland. Fram till mitten av oktober har man fått ca 500 exakta platsmarkeringar av Hilkka. Markeringarna är i de flesta fall under en km från boet, som mest två km från boet. Under höstens lopp förväntar forskarna sig att få information om hur nära vindkraftsverket Hilkkas första flygturer sträcker sig. Hittills har drygt en tiondel av markeringarna varit under 500 meter från kraftverket. Den närmaste markeringen 50 meter från vindkraftverket.
När Hilkka börjar sin höstflyttning kan också hennes flyttning följas på Naturhistoriska centralmuseets webbsidor.

Här kan du läsa mera om projektet