Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Bra år för K. Hartwall

Från 2012
Uppdaterad 03.12.2012 05:30.
Bild: Yle/Carmela Walder

Företaget K. Hartwall i Sibbo har levererat mycket varor världen över i år och gör ett rekordresultat. Nästa år är däremot höljt i dunkel, orderstocken är än så länge ganska liten.

K. Hartwall tillverkar olika logistiska lösningar för industrin. Då handlar det främst rullcontainers för dagligvaruhandeln, mejerier och bryggerier. K. Hartwall tillverkar också lastbärare för bilindustrin.

I dag ställs det allt större krav på rullcontainrarna, de ska röra sig så ljudlöst som möjligt och vara lätta så att bensinkostnaderna för transportbolagen hålls nere. Gröna värden kommer också mera och mera in i bilden.

K. Hartwall har inriktat sig på kunder som uppskattar nya och innovativa produkter som sparar på företaget egna kostnader.

Hälften av omsättningen kommer från produktionen i Sibbo. Företaget har inga planer på att lämna kommunen. Men K. Hartwall måste i dag finnas på olika håll i världen på grund av att fraktkostnaderna annars blir för stora.