Hoppa till huvudinnehåll

Bygga och bo

Finska normer & tilläggsinfo som berör torrtoaletter

Publicerad 03.05.2009 00:00. Uppdaterad 10.12.2012 14:06.

Enligt finsk lagstiftning bör torrtoaletten och toalettavfallskomposten ha tät botten, så att inget rinner ut i marken. Toalettens ventilation bör ordnas så att inte luktolägenhet sprids i närmiljön. Enligt lag får obehandlat toalettavfall inte grävas ner i marken.

Förordning 542/2003 ställer nya krav på avloppshantering i glesbyggden. Behandlingen av avloppsvattnet förenklas betydligt om man har torrtoalett.

Om kommunen har specifika råd och bestämmelser som gäller torrtoaletter, kan de finnas i; byggnadsordningen, avfallsbestämmelserna, miljöföreskrifterna eller hälsoskyddsföreskrifterna. Råd och vägledning får man även av kommunens miljövårdssekreterare, hälsoinspektör eller annan miljöansvarig person.

Kommunens bestämmelser ger ofta direktiv om avstånd mellan toalett och grannes tomt eller vattendrag. Man kan också få reda på om kommunen kräver tillstånd för kompostering. Vissa kommuner kräver en anmälan medan andra inte gör det.

Strandplaneområden kan ha strängare krav för fastigheternas avloppsvattenhantering.
Upplysning om kommunens bestämmelser, strandplaner och råd för torrtoaletter kan även fås från miljömyndighet, det lokala avfallsbolaget eller från den regionala miljöcentralen.

På webben hittar man information om torrtoaletter på t.ex.:
» www.miljo.fi (Finlands Miljöförvaltnings webtjänst)
» www.huussi.net (Käymäläseura Huussi ry, på finska)

(Expert: Johan Ångerman)