Hoppa till huvudinnehåll

Bygga och bo

Grund för dasset och gång

Publicerad 19.04.2009 00:00. Uppdaterad 10.12.2012 14:06.
Nästan klart för första arbetsfasen
Nästan klart för första arbetsfasen

För de allra flesta byggnader är viktigt att platsen där grunden läggs är torrast möjlig. Det stämmer in också på ett dass. Så torrt som möjligt både i uppsamlingskärl och kring byggnaden är en god förut sättning för ett luktfritt dass. För att hålla grunden torr får man se till att ytvatten som uppstår vi regn och snö kan rinna förbi eller bort från byggnaden. Detsamma gäller gången/stigen.

Ytbränn kubbarna
Ytbränn kubbarna

För de flesta byggmaterial gäller samma sak som för själva byggnaden. De mår bäst i torrt klimat. Det är därför vi tar bort matjord under byggnader och andra konstruktioner. Grus, och speciellt siktat grus ger en torrare grund. Där det är möjligt kan man isolera byggmaterialet från grunden av sten eller betong med t.ex en remsa bitumenfilt. Träkubbarna som vi använde till stigen och området kring dasset, kommer att ligga i fuktig mark hur man än gör. Men för att förlänga deras livslängd svedde vi dem i eld. På det viset får de en yta som en tid framöver är skyddad mot bakterie- och rötangrepp.

Ytjorden bort med talkoarbetskraft
Ytjorden bort med talkoarbetskraft

Med talkohjälp grävde vi bort ett lager matjord som vi ersatte med grus.

Grusbädden
Grusbädden

På grusbädden placerade vi betongplattor som grund för dasset.

Kubbarna läggs
Kubbarna läggs

Som kubb använde vi överblivna stumpar från en stockhus-tillverkare. Man kan även använda annat trämaterial. Kluven ved kunde kanske ge ett intressant mönster. Men tänk på att normalt rekommenderar man barrträd för utomhuskonstruktioner.
Se skissen på genomskärning av gången längst ner på sidan.

Sopa sand i springorna
Sopa sand i springorna

Då kubbgången var lagd sopade vi ner sand i mellanrummen. Det stabiliserar kubbarna och binder dem samman till en helhet. Om man häller vatten över sanden får man mellanrummet ännu hårdare packat. Vi valde att invänta regn för den sista pressen.

Gången, detalj
Gången, detalj
Gången, detalj
Gången, detalj
Skiss - skärning av gången
Skiss - skärning av gången

(Expert: Johan Ångerman)