Hoppa till huvudinnehåll

Bygga och bo

Stomme för trädkoja

Uppdaterad 22.09.2014 13:21.
Det ryms mycket glädje på laven!
Det ryms mycket glädje på laven!

Stommen anpassas efter trädets grovlek. Längden på konsolerna kan variera beroende på hur högt man vill att kojan skall komma. Om kojan placeras högre än 140cm bör stommens material vara lite grövre. För denhär storleken av koja har jag valt att bygga grunden till kojan av fyra konsoler. Grovleken på materialet som kommer på konsolerna och utgör själva platån kan göras av grövre virke än 22 mm om kojan blir större. Alla mått till kojan beror på hur stor den byggs.

Jim och Lee är nöjda med resultatet
Jim och Lee är nöjda med resultatet

Material:

  50x70 plankor
  50x100 plankor
  22x100 bräder
  8 vinkeljärn
  4 metallhållare för 50x100 virke
  skruvar
  lim
Tapp och slits fog
Tapp och slits fog

Arbetsmoment:
1) Snickra ihop en ram av 50x100 plankor som går att placera runt trädet. Hörnen kan fogas ihop med en tapp och slits fog så att den blir stadig.
2) Skruva fast järnhållarna i mitten på varje sida av ramen.

Ramen
Ramen

3) Montera fast ramen runt trädet. (ramen är till för att man inte skall behöva skruva och spika i trädet).

Konsolen
Konsolen

4) Såga till för en konsol och snickra ihop:
- A. Ett ben ca 150cm långt av en 50x70mm planka.
- B. Ett vertikalt stöd ca 50 cm långt av 50x70mm planka (ändorna giras i 45 graders vinkel).
- C. En hyllbärare eller i det här fallet trä däck bärare ca 70cm av 100x50mm planka.

Fäll in benet med en halft-till-halftfog
Fäll in benet med en halft-till-halftfog

5) Fäll in benet i däck bäraren med en halft-till-halftfog. Sätt en passlig lutning på benet om ni vill ha trattform på stommen. Lämna en ca 10 cm av däckbäraren fri i den ända som kommer mot trädet, denna ända skall skruvas fast i järnhållarna.

Vertikala stödlist nedsänkt
Vertikala stödlist nedsänkt

6) Placera in den vertikala stödlisten mellan ben och däckbärare, gör ca 5mm djupa hack som den faller in i, detta för att den inte skall glida iväg. Skruva fast den.

Skruva fast alla konsoler
Skruva fast alla konsoler

7) Skruva fast alla konsoler i ramens järnhållare.

Skruva fast vertikala stödbräder
Skruva fast vertikala stödbräder

8) Såga till 50x70mm plankor så att dom passar ungefär i mitten mellan konsolbenen, ändarna sågas i 45graders gir.
9) Skruva fast dessa med hjälp av vinkeljärnen. Nu sitter konsolerna stadigt i alla riktningar, trädäcket stöder ytterligare upp konstruktionen.

Däckspanel
Däckspanel
Liggande bräde för extra stöd
Liggande bräde för extra stöd

10) Såga till trädäcket, lämna ca 2 cm mellan bräderna så slipper vatten att rinna mellan och däcket torkar snabbare efter regn. Bräderna sågas med en 45 graders gir i alla hörn.
11) Skruva fast ett liggande 22x100mm bräde på alla konsolers däck bärare, detta för att få mera yta att skruva fast däcket i.
12) Förborra och försänk för skruvar i alla däckbräder.

Stomme för trädkoja - ovanpå
Stomme för trädkoja - ovanpå

(Expert: Jim Björni)