Hoppa till huvudinnehåll

Bygga och bo

Vedförråd till bastuporten

Publicerad 27.05.2007 00:00. Uppdaterad 27.07.2017 14:28.
Ved
Ved

Se också hur Johan byggde själva porten

Strandbastun ligger i ett mycket spännande område där de två universella element som människan kan röra sig på/i med egen kraft möts. Strandbastun och området där omkring är länken mellan land och hav, jord och vatten.

Jocke fyller på
Jocke fyller på

I filosofin kring de universella elementen kan man se det som att porten utrustas med en symbol för det fjärde elementet, eld, och på detta vis ytterligare förstärker spänningen och mystiken för det område vi befinner oss i. Symbolen kan vara en "strömsölykta" som hängs i spetsen på den oavslutade bågen.
Den andra symbolen för eld och som även skvallrar om de eldstäder som finns i området är ved. ”Vedförrådet” är nog mera symboliskt och för att skapa en stämning än ett riktigt vedförråd. Veden förvaras nog men taket som skydd för eventuell nederbörd är rätt minimalt.
Strandbastun och området omkring har blivit ett område där de fyra universella elementen möts.

Golvplattformen på plats
Golvplattformen på plats
Stöd för golvplattform
Stöd för golvplattform

Arbetsgång:
- Plattform för nedersta lagret på vedtraven tillverkas av bräder som måttkapas och spikas fast i stommen.

Stombräder
Stombräder

- Stommen bekläs på utsidan med bräder som spikas fast och måttkapas på plats, längs med stommen.

Pärtspike på slutrakan
Pärtspike på slutrakan
Första pärtorna halvvägs upp
Första pärtorna halvvägs upp

- På övre halvan av stommen spikas pärtor, börjandes nedifrån. De pärtor som lades på yttersta spetsen blev tekniskt sett felmonterade, men utseendemässigt rätt. De översta pärtorna blev alltså monterade så att vatten kan rinna in under dem, men de är ju så få och ...

Tjära de nya delarna
Tjära de nya delarna

- Pärtorna formas i sidled längs stommen med handsåg och handhyvel.
- Nya stomdelar och pärtorna tjäras.

Häng upp lykta och fyll på med ved
Häng upp lykta och fyll på med ved

- Lyktan hängs upp och veden radas in i sitt "bås".

(Expert: Johan Ångerman)