Hoppa till huvudinnehåll

Bygga och bo

Bastuport

Publicerad 20.05.2007 00:00. Uppdaterad 16.04.2013 14:40.
Bastuporten, detalj
Bastuporten, detalj

Strandbastun ligger i ett mycket spännande område där de två universella element, som människan kan röra sig i och på med egen kraft möts. Strandbastun och området där i kring är länken mellan land och hav, jord och vatten.
Att bygga en port av det här slaget är egentligen ett arbete som inte behöver göras om man ser praktiskt på saken. Däremot om ser symboliskt på saken så bidrar porten till att skapa ett ”rum” kring strandbastun. Rummet definieras. Dessutom kan det kännas välkomnande med en port åtminstone på landsidan.

Port mellan hav och land
Port mellan hav och land

Beträffande porten mot havet så har vi ju redan en välkomnande struktur i bryggan. Bryggan visar sjöfararen var man kan ta iland. Man kunde tänka sig att förstärka bryggans vägledande och välkomnande funktion genom att fästa en ljuspunkt eller fyraktig struktur på stora stenen jämte bryggan. Hm, jag tror att jag låter tanken mogna medan vi byggen porten på land.
Jag valde att placera porten som en fortsättning på en rad träd som växer på ett lämpligt avstånd från bastun och dessutom skapar en svag båge. Det känns naturligt eftersom porten på det viset blir en del av den existerande omgivningen.

Ritning:
» Klicka här för en ritning på bastuporten i pdf-format

Rita bågarna
Rita bågarna

Bågformen blir till av två streck som dras i olika diameter med hjälp av snören som fästs på en planka
Så här byggde vi porten:
Jag valde att göra porten i 20mm´s plywood. Den är förhållandevis billig och tål att vara utomhus bara man behandlar den rätt.

Såga ut
Såga ut

Såga ut bågarna, det blir flera bitar som sedan limmas ihop
Först mäter jag ut stommens bågformer på skivan med hjälp av mått, mallar och lina. Sedan sågar jag ut bågarna ur plywoodskivan med figursåg.

Fräs ut försänkning
Fräs ut försänkning

Rita ut konturerna av pelarskon och fräs ut en försänkning för den
Nedre delen av stommen fräser jag ur, med handfräs mot guider, för att passa in pelarskon som är ingjuten. Hål borras i den urfrästa delen, så att jag kan fästa bågens nedre del med släta tappar. Hålen skall stämma med hål som finns borrade i pelarskons tunga.

Delarna
Delarna

Johan pusslar ihop delarna för porten
En stomsida (båge) tillverkas av två plywoodstycken som fäst till varandra. Eftersom skivorna inte är tillräckligt stora för att tillverka hela bågen av ett stycke så görs den av två stycken med förskjutna skarvar.

Fäst bitarna
Fäst bitarna

Limma och skruva fast delarna i varandra
Lim stryks på bågdelarna, som fästs till varandra med skruv och stift. Det gäller att se till att bågens delar passar innan man stryker på limmet, för då skall det gå snabbt så limmet inte hinner påbörja torkningen.

Montera
Montera

Bågarna sätts på plats och ändorna skruvas fast med ett par skruvar i varandra
Bågarna sätts på plats, genom att träda in dem i pelarskons andra del, som är fastgjuten i ett betongfundament. Betongfundamentet gömmer jag med ett grusskikt.
Att lyfta upp porten en bit över marken på detta sätt, på ”rörstolpar”, ger porten ett lättare uttryck. Jag avslutar med att fästa bågarna i spetsen så att de bildar en stabil triangel.

(Expert: Johan Ångerman)