Hoppa till huvudinnehåll

Kulturhistoria

Glasblåsning

Publicerad 31.12.2006 00:00. Uppdaterad 10.12.2012 14:34.
Viola Karvinen blåser glas
Viola Karvinen blåser glas

Att göra hantverk av glas är inget som man bara kan läsa in sig på. Fast massan är het så svalnar den snabbt. Misslyckas man är det bara att börja om igen. Viola Karvinen i Billnäs har mångårig erfarenhet av att blåsa glas. Hon guidar Elisabeth in i glasblåsningens konst.

Inferno
Inferno

Ugnen där glasmassan flyter omkring är upphettad till 1100 grader. Även om principen är enkel är det övning och åter övning som ger de vackra resultaten. Då Viola började studera glasblåsning i Kosta Boda i Sverige fick hon först öva på att få upp tillräckligt med glasmassa på pipan. Därefter gäller det att rulla massan på en plåt och blåsa i lämpliga doser.
På frågan om hur hårt man ska blåsa svarar Viola: ”Tillräckligt”. Det beror helt enkelt på hur mycket massa man har på pipan och vilken temperatur den har. Elisabeth lyckas inte ens efter femte försöket blåsa en glasboll som skulle gå att använda till julgransprydnad.

Nyblåst glas
Nyblåst glas

Färgen rullas in då den heta massan tas ut från ugnen. Glasföremål som är röda är ofta dyrare än andra färger. Det beror på att den röda färgen då innehåller guld. Antika glas kan skifta i grön färg. Det beror på att man på 1700-talet använde inhemsk sand som var järnhaltig. På 1800-talet började man importera sand från t.ex. England för att få klart glas.
Glas består av kvarts, pottaska, soda och kalk. De gamla glasbruken fanns oftast någonstans mitt i skogen. Det behövdes nämligen mängder med ved för att elda i ugnarna. Recepten på glasmassan var under en lång tid utomordentligt hemliga. Man var noga med att kunskapen skulle hållas inom skrået.

POTTASKA
Pottaska användes som rengöringsmedel och för glas- och färgtillverkning.
För att tillverka pottaska behövs björkved som har hög mineralhalt. Veden förbränns fullständigt. Då återstår ca 0.5 % mineraliska beståndsdelar. Askan urlakas med vatten och torrkokas. På så sätt får man fram ett kaliumsalt som kallas för pottaska. För att utvinna 1 kg pottaska åtgår 1,5 kbm f björkved.
Namnet kommer av den ursprungliga framställningsmetoden då askan urlakades i lerkärl, så kallade lerpottor.

Glaset rullas i färgämnet
Glaset rullas i färgämnet

(Expert: Elisabeth Morney)