Hoppa till huvudinnehåll

Bygga och bo

Hallskåp

Från 2006
Uppdaterad 22.09.2014 13:21.
Bildtext Jim fyller det färdiga skåpet

Tips! Kvistarna i tallvirke måste alltid lackas om man skall måla med oljefärg, annars blir kvistarna synliga efter ett tag, kådan tränger genom den målade ytan och det blir gula runda fläckar där kvistarna finns.
Förr var det vanligt att man byggde in skåp på detta sätt, en orsak var väl att det inte på den tiden fanns så stort utbud på ”lösa” skåp och färdiga hall inredningar, en annan orsak är väl att man hade ett bra öga för form och en bra känsla för det enkla och fina. Säkert utan att man ens visste om det alla gånger, man gjorde bara som alla andra.

Material:

  • Stommen till skåpet och dörrarna byggs av 45x545mm tjocka plankor.
  • Hyllor som kommer in i skåpet byggs av vanliga hyvlade bräder.
  • Stommen bekläs med pärlspont panel.
  • Skåpet får ett avslut uppe och nere, uppe skall det vara en krönlist och nere en golvlist.
  • Övrigt material: spikar, gångjärn, hasp, kvistlack, grundfärg och till sist slutlig oljefärg.

Pärlspontspanelen har allmänt använts i kök, tak, trapphus och i hall sedan slutet av 1800 talet.
Ritning:
» Klicka här för att skriva ut en detaljritning av hallskåpet.

Bildtext Skruva/spika en stomme

1) Skruva/spika ett skelett av 45x45mm plankor. Precis som när ett hus spantras upp så gör man i detta fall först en stomme. Stommen består av stående och liggande virke, måtten är specifika för varje ställe. Kom ihåg att placera ut de liggande plankorna på ett sådant sätt att de förutom att fungera som stöd också finns till som spikregel för panelen som stommen skall bekläs med.


Bildtext Spika ihop dörrarnas ram

2) Spika ihop dörrarnas ram av likadant material (se ritning).


Bildtext Såga till och sätt in hyllor

3) Såga till och sätt in hyllor av hyvlade bräder, gör också ett tak av hyvlade bräder.

4) Måla stommen och hyllorna.

5) Kistlacka och grundmåla panelen, krönlisten och golvlisterna.


Bildtext Spika fast pärlspontpanelen

6) Spika fast pärlspontpanelen på skåpet och på dörrar. (Det är viktigt att få dörrarnas panel och skåpets panel att gå ihop. Se ritning.)


Bildtext Spika fast krönlisten

7) Spika fast krönlisten. Krönlisten kan göras av taklister eller av lite tjockare bräder. Gira ihop listerna så att de sitter fint.


Bildtext Golvlisterna

8) Måla hela skåpet med slutlig färg.

9) Måla golvlisterna och spika fast dem.


Bildtext Skruvar fast beslag

10) Skruvar fast beslag.

Mer om ämnet på Yle Arenan