Hoppa till huvudinnehåll

Bygga och bo

Byggdagbok - golv & inredning

Publicerad 18.06.2006 00:00. Uppdaterad 16.04.2013 15:22.
Bastunjutning
Bastunjutning
Grusgolv
Grusgolv

Gruset är riktigt skönt för fötterna
Som beläggning på golvet valde jag siktat naturgrus av storleken 8-16mm. Det är tillräckligt stabilt och känns lagom skönt och uppiggande för fötterna.
Vägg och tak hade en vacker naturlig patina av åren i användning. Jag tycker att en bastu gärna kan vara mörk om man vill gå på det traditionella spåret. Lite sådär dunkel och mystisk.

Uppe på laven
Uppe på laven

Uppe på laven kan man sitta på valfri höjd
För att fortsätta på den traditionella linjen bestämde jag mej för att göra laven så enkel som möjligt. Ett enda stort flak där man kan ligga om man så vill. På flaket kan man ha lösa träpallar och plankor för ett mångsidigare bastubad. Sittordningen kan varieras efter antal badare och graden av njutning.

Lavens höjd är väl avvägd
Lavens höjd är väl avvägd

Lavens höjd är väl avvägd för att värma såväl huvud som fötter
Bastulavens höjd måttsätts ofta från innertaket, med hänsyn till badarens längd i sittande ställning. Det är dock lika viktigt att ha koll på bastuugnens övre del i förhållande till lavens avsats där bastubadaren håller sina fötter. Detta för att kunna utnyttja kaminens strålningsvärme till max. I strandbastun anpassade jag lavens höjd till både innertak och ugnens övre kant. Det är skönt med strålningsvärme även på fötterna!

Materialet är furu
Materialet är furu

Johan valde vacker värmebehandlad furu som material
Av traditionell hävd tillverkas bastulaven i ett inhemskt träslag. Vanligt är att man använder asp eller al, men även gran går bra. Jag valde dock att testa värmebehandlad furu. Det var färgen som tilltalade. Värmebehandlat trä liknar vackert åldrat trä i brun nyans. Den värmebehandlade furu som jag valde hade kokats i olja. På detta sätt får man förutom en slags djupimpregnering bort kådan ur kvistarna och det är ju enkom för virke som skall användas i en bastu.
Obs! Kom ihåg att anlägga inredningen i bastun med ett tillräckligt skyddsavstånd från bastuugnen.

Så här gick det till när Johan och Susanna byggde bastulaven:

Grus
Grus
Stödribbor
Stödribbor
Ramkonstruktion
Ramkonstruktion

Först breddes ett lager grus ut på golvet.
Här skall laven komma.
Sedan snickrades ramkonstruktionen.

Luftigt under laven
Luftigt under laven
Lavbräder
Lavbräder
Skruva fast
Skruva fast

Susanna förstärker konstruktioner.
Sedan läggs lavbräderna på plats...
...och skruvas ordentligt på plats.

Stegram
Stegram
Stegen färdig
Stegen färdig

Ramen för trappan upp monteras ute.
Swedan fästs den i laven och själva stegen skruvas fast.
Snyggt och garanterat stadigt blev det.

Laven färdig
Laven färdig
Räcke
Räcke
Bastubad
Bastubad

Så är laven färdig.
Sedan gäller det att montera ett rejält räcke.
Och så är det äntligen dags att slappna av och njuta av bastubad!

(Expert: Johan Ångerman)