Hoppa till huvudinnehåll

Bygga och bo

Byggdagbok - tankar om basturummet

Publicerad 04.06.2006 00:00. Uppdaterad 16.04.2013 15:25.
Utgångsläget var trångt och mörkt
Utgångsläget var trångt och mörkt
Det blir hur fint som helst när allt är färdigmurat
Det blir hur fint som helst när allt är färdigmurat

Det blir hur fint som helst när allt är färdigmurat
Tankar om rummet och golvet
Min första känsla när jag steg in i själva bastun var att; ”Här känns det trångt”. Visst är rummet avlångt, men det var nog en låg rumshöjd som var avgörande för känslan. Det stod klart för mej att golvet skall ut, vilket låter sig göras eftersom byggnadens stomme står på pelare och golvet var en fristående konstruktion.

Ruttet trä
Ruttet trä

Såhär går det då vatten och trä möts för längre tider
Då byggnaden står på pelare och jag sänkte golvet till marknivå blev jag tvungen att fylla upp mellanrummet och det gjorde jag med en sockel i lecablock. Här är det viktigt att isolera sockeln från trästommen, för att undvika rötskador. En remsa takfilt i sockelns bredd fungerar utmärkt som isolering.

Lecablocken färdigmurade
Lecablocken färdigmurade

Det ruttna träet ersattes med lecablock
Att ha jordgolv i bastur var brukligt förr. I ett tidigt skede av vår bastukultur var bastun en grop i marken, försedd med låga väggar och tak samt en hög med stenar, som man eldade under. I vårt fall gav sänkning av golvet en större volym i bastun och det gör att man förutom volymkänslan får mera syre i bastun. Jordgolvet tillför en naturlig fuktighet till bastun, och ger bastubadet ytterligare en grad av njutning. En större takhöjd kan dessutom erbjuda badaren varierande temperatur, beroende på hur man inreder bastun.

Rummet blir djupt och rymligt
Rummet blir djupt och rymligt

Golvet bort och neråt!
Angående bekvämligheter har jag valt att varken installera el eller vatten i vår strandbastu som ett bidrag till en traditionell image. Vattnet som används i bastun går till största delen åt till att kasta ”löyly”. Den lilla mängd som man sköljer sig med, rinner ner på golvet och tas upp av marken.

Såhär rekommenderar Finlands Miljöcentral att man behandlar bastuvattnet:
Bastuvattnet får inte rinna direkt ut i vattendragen. Om mängden bastuvatten är liten kan man, vid behov med hjälp av en pump, leda vattnet tillräckligt långt bort från vattendraget så att det kan upptas i marken. Om det här inte är möjligt, bör ett pålitligt reningssystem byggas.

Tips!
På adressen www.miljo.fi/lokalavlopp kan ni få mera information om hantering av avloppsvatten.
Om ni känner er osäkra på hur ni skall hantera ert bastuvatten, tag kontakt med den lokala byggnadstillsyns- eller miljöskyddsmyndigheten som kan vägleda och ge råd i dylika frågor.

Mera luft i bastukammaren!
Mera luft i bastukammaren!

Detta var planen och nu är första steget taget! Det skall bli mera volym, mera luft och mera fukt.

(Expert: Johan Ångerman)