Hoppa till huvudinnehåll

Bygga och bo

Byggtips - fasader

Från 2006
Uppdaterad 17.04.2013 09:44.
Strömsöbastun - före
Strömsöbastun - före

Fasaden skyddar byggnaden och ger väggen ett mönster. Liggande panel ger byggnaden ett lägre utseende och tvärtom.

Johan och Jim lägger fjällpanelen
Johan och Jim lägger fjällpanelen

Den fasad jag använder mest är den traditionella ribbpanelen eller locklistpanel som är den tekniska termen. Strömsöbastun får dock en lite annorlunda panel. Den beskrivs kanske bäst som fjällpanel av standardbräder.
För att fasadpanel skall hålla möjligast länge bör man ha ett tillräckligt långt taksprång (takutskjut), ventilation bakom panelen, lämplig ytbehandling och droppkant i fasadens nedre kant.

Den gamla fönsterkarmen med ny ruta och tätning passar perfekt in
Den gamla fönsterkarmen med ny ruta och tätning passar perfekt in

Förnya och återanvänd samtidigt. I Strömsöbastun så togs den gamla dörren och fönstret till vara. Dörramen och fönsterkarmen var fortfarande i gott skick så de fick en ny panel respektive glasruta. På så vis så passade de också perfekt in i befintliga öppningar. De var ju ordagrant gjorda för dem!

Fäst bräderna med en enda spik så har de möjligthet att leva
Fäst bräderna med en enda spik så har de möjligthet att leva

Kom ihåg:

    Godsidan, även kallad kärnsidan, utåt.
    Trä ändras med förändringar i klimatet. Fäst den så att bräderna har frihet att röra på sig.
    Gamla fasadbräder blir som ofta som nya om du har möjlighet att välja ut och korta av en ursprunglig fasadlängd.
Johan och Jim installerar ny ram för dörröppningen
Johan och Jim installerar ny ram för dörröppningen

OBS! En stockstomme med liggande stock sätter sig en del. Allra mest det första året, betydligt mindre det andra året och så vidare. Även stockväggens och öppningens höjd har betydelse för hur mycket ett avstånd krymper eller sätter sig. Man behandlar även en karaktärsbyggnad eller en strandbastu olika. Så detta lönar sig absolut att beakta när man arbetar med stockbyggnader.Den stockstomme som vi arbetade med i Strömsöbastun har satt sig i ca 40 år. Öppningens mått är 2 meter, varav stockväggens höjd där stommen fästes är en halv meter. Så jag bedömde att vi kan fästa öppningens stående stomme direkt i stocken eftersom stocken i det här fallet knappast sätter sig något nämnvärt längre.

Modigt vågat, hälften vunnet - fönstret blir en dörröppning
Modigt vågat, hälften vunnet - fönstret blir en dörröppning

Våga och vinn!
Att ta nya öppningar i en befintlig vägg skall göras med samma inställning som när man beskär träd. Var modig och känn till vilka delar som kan tas bort. Låt en yrkesman utföra de mest kritiska skeden och fråga om råd av en sakkunnig om du är osäker. Presentera dina förslag till ändring i fasad och konstruktion för den lokale byggnadsinspektören som kan ge råd och vägledning. En öppning på rätt ställe kan ge det ljus eller rörelsefrihet som du har drömt om. Kanske kan det till och med ge bäggedera.

(Expert: Johan Ångerman)

Mer om ämnet på Yle Arenan