Hoppa till huvudinnehåll

Bygga och bo

Tips inför byggnads- och renoveringsprojekt

Från 2006
Uppdaterad 17.04.2013 09:46.
Bekanta dig noggrannt med objektet
Bekanta dig noggrannt med objektet

När jag planerar en byggnad brukar jag tänka på tre saker: estetik, funktion och hållbarhet.
Estetik handlar om färg och form. Idealet uppfattas olika beroende på person. Det används olika formler för relation och rytm i måttsättning av kroppar och mönster. Mest spännande är gyllene snittet. Jag tycker det känns lite som om det är en mänsklighetens inneboende kod. På hemsidan goldennumber.net kan man se hur denna formel finns i vår omgivning.
Funktionen skall bygga på användarens behov och klimatets förutsättningar.
Hållbarhet handlar om materialens och konstruktionsmodellernas hållfasthet i tiden, klimatet och miljön. Det är också viktigt att vi förstår och respekterar en hållbar utveckling när vi bygger och förändrar vår miljö.

Samvetsgrann planering är A och O i alla projekt
Samvetsgrann planering är A och O i alla projekt

Har du bestämt dej för att bygga eller renovera?
Tänk i så fall på följande saker:
Självklara saker kanske inte alltid är så självklara… för andra. Utan bara för en själv. Ge enkla och tydliga instruktioner om du anlitar en utomstående.
När uppdraget ges är det nog skäl för båda parter att kolla upp att man förstått vad motparten menar. Gör upp delmål och be planeraren återge dina tankar i bild eller text innan projektet går vidare till följande fas.
Användarens behov skall framgå tydligt. Då kan planeringen utföras så att byggnaden i framtiden tjänar användaren på bästa sätt. Om användarna är många så underlättar det för planeringen om ni kan komma överens om en gemensam linje.

Först efter planeringen kan man sätta igång med själva jobbet
Först efter planeringen kan man sätta igång med själva jobbet

Känn ditt projekt. Det finns arbetsskeden där man kan bli tvungen att offra mycket tid för att nå dit man vill. Satsningen kan innebära längre byggtid men du vinner kanske i längden. Tänk på att en byggnad har lång livslängd. Den skall fungera och tillfredsställa dina behov, dagligen i tiotals år framöver.
Planeraren bör vägleda och beställaren låta sig vägledas så att önskemål och behov balanseras mot erfarenhet och reglering i lag.
Kontrollera alltid vilka krav som ställs på ert byggnadsprojekt. Lokala myndigheter ger gärna information och vägledning.
Den tid man sätter på planeringen vinner man i genomförandet. Jag brukar förklara det så att; ”När startskottet går är det till stor fördel om man vet hur banan går och var målet ligger”.
När det är fråga om en byggnad som skall användas året runt rekommenderar jag att man tar i beaktande alla årstider och främst vinterhalvårets klimatförhållanden. Då har man större förutsättning att skapa ett gynnsamt mikroklimat för bosättarna.

Strömsöbastun innan projektet inleds
Strömsöbastun innan projektet inleds

Kom också ihåg att beakta gällande lagstiftning och miljön!
Myndigheternas föreskriftssamlingar, Miljöministeriet:
» www.finlex.fi
Miljöministeriets hemsida:
» www.miljo.fi

Observera att YLE inte ansvarar för länkade externa webbplatser.
(Expert: Johan Ångerman)

Mer om ämnet på Yle Arenan