Hoppa till huvudinnehåll

Bygga och bo

Pocketbokhylla

Från 2005
Uppdaterad 22.09.2014 13:21.
Bildtext Pocketbokhylla
Bildtext Pocketbokhylla detalj

En produkt som hör till varje snickare att ta sig an är en cd-hylla... Jim gör istället en pocketbokhylla. Om man ändrar på måtten så kan den ju faktist också göras till cd-hylla. Pocketboken är en typisk samma innehåll, billig förpackning produkt. Det estetiska värdet är nog mindre än hos en fint inbunden bok men innehållet eller läsvärdet är exakt lika stort. Hoppas att författaren får lika mycket ersättning för sin text i alla fall.

De flesta pocketböcker är ca 11cm breda och 18 cm höga, ett kul format och det är detta format som jag använder som mått för hyllan. Hyllan kan byggas på och göras större och större vartefter bokhögen växer.

Hyllan gör jag i furu som jag målar, man skulle kunna göra den i ek eller något annat dyrt träslag också, men jag tycker att det skall vara någon typ av ekonomisk balans mellan de saker som skall förvaras och materialet som jag snickrar av.

Material:

  • 8st lister med måtten 16x40x500mm
  • 4st lister med måtten 16x30x500mm
  • 6st sidor i furu med måtten 16x110x180mm
  • 3st bokstöd i furu med måtten 16x110x175mm
  • 3st bakstycken med måtten 4x500x196mm


Bildtext Utsågade lister

Borra 3 stycken 6mm stora hål i alla ändor på de 8 listerna som skall bli tak och botten i skåpen. Ta två av sidorna och sätt dem att stå på bordet med ca 50 cm mellanrum. Sätt två av de åtta listerna ovanpå med ett 30mm:s mellanrum mellan dem.


Bildtext Numrera delarna

Tips!
Det kan vara en god idé att numrera delarna för att hålla reda på dem.


Bildtext Ritning på tapparnas placering

Spänn fast sidor och lister i snickarbänken med skruvtvingar och borra i de yttre hålen på listerna, så att också sidorna får håll. I hålen sätter Jim en tapp med lim. Den första hyllan får också två lister som botten, fäst dem med tappar enligt bilden till höger.


Bildtext Ritning på bakstyckets placering

Spika fast bakstycket så att det blir 8mm tomt ifrån skåpets övre och nedre bakkant enligt bilden till höger. Spika bakstycket jämnt i kanterna så vet du att skåpet blir rakt. Den andra (mittersta) hyllans sidor limmas fast med tappar (tapparna kommer i det mittersta hålet på ribborna) så att den andra hyllans botten utgör den första hyllans tak.


Bildtext Bakstycket med överhäng

Den andra hyllans taklister sätts fast på samma sätt som i den första, understa hyllan. Den andra hyllans bakstycke spikas fast så att det blir ett överhäng på 8mm från den nedre kanten.


Bildtext Montera hyllorna

Den tredje (och i det här fallet översta) hyllans sidor limmas fast med tappar och sedan limmas taklisterna fast. Till sist fästs bakstycket enligt samma modell som för den andra mittersta hyllan.


Bildtext Borra fast den översta mittlisten

Nu är det dags att sätta de 30mm breda furulisten på plats, det finns 4 stycken av dessa. Den första fästs uppe på den översta hyllan mellan de 40mm breda listerna. Jim skruvar fast den översta listen istället för att tappa fast den. På så vis är den lätt att ta bort om man vill bygga vidare med flera hyllor ovanpå.


Bildtext Mittlist

Följande 30mm breda list kommer mellan hylla nummer två och tre, mellan de 40mm breda listerna. Skruva fast ett av bokstöden i ändan av listen. Bokstödet håller nu förutom böckerna också listen på plats.


Bildtext Bokstöden på plats

Längst under placeras två lister tvärs över de 40mm breda bottenlisterna, detta för att den understa 30mm breda listen + bokstödet skall hållas på plats. Måla utanpå och vitvaxar på insidan. Bokstödet och glidlisten målade Jim i vitt.

Mer om ämnet på Yle Arenan