Hoppa till huvudinnehåll

Bygga och bo

Ensitsigt propellerplan

Från 2005
Uppdaterad 19.08.2015 10:16.

Vilket barn tycker inte om att flyga i eget plan. Här bygger du ett av kryssfaner.

Ung pilot gör tummarna upp
Ung pilot gör tummarna upp
Ung pilot i flygplan
Ung pilot i flygplan
Jim springer undan planet
Jim springer undan planet

Det här behöver du:
Materialet är i 10mm kryssfaner:

Cockpit:
2 st 380 x 400 mm (fram och bak skiva)
2 st 380 x 800 mm (sidor)
1 st 120x 400 mm motorhuv (framför vingarna)
1 st 60 mm x 400 mm baklucka (bakom ryggstödet)
1 st 380 x 500 mm ryggstöd
1 st 380 x 450 mm botten
1 st 380 x 100 mm som extra stöd för propellern (placeras bakom
instrumentpanelen på insidan av lådan)

Vingar & propeller:
6 mm kryssfaner 180 mm x 1200 mm (vingar)
4 mm kryssfaner 40 mm x 300 mm (propeller)

Stjärtfenans material:
1 st 50 x 10 x 250 mm (kryssfaner)
2 st 50 x 20 x 100 mm
2 st 50 x 20 x 500 mm
2 st 30 x 30 x 200 mm som hyvlas lite sneda på ena långsidan (bakpartiet skall fästas i dessa)

Övrigt material:
- Lister 30x30 mm så att de räcker till att skruva fast på alla kanter av flygplanets sidor och som stöd för hjulen, ca 5m
- Rundstav 500 mm. Diametern på rundstaven ca 20mm.
- Gamla mätare, avbrytare och övriga reglage.

Jim bygger flygplan
Jim bygger flygplan

Så här gör du:

1) Såga till lister och skruva fast dem på alla kanter (på insidan) av sidokryssfaneren utom där föraren skall sitta, utrymmet skall vara ca 450 mm långt och börjar ca 300 mm från framändan av flygplanet.

Jim bygger flygplan
Jim bygger flygplan

2) Skruva fast fram- och bakskiva så att du får en låda.

3) Skruva fast motorhuv och baklucka.

Jim bygger flygplan
Jim bygger flygplan

4) Skruva fast ryggstödet.

5) Sätt in bottnen uppifrån och skruva fast.

Jim bygger flygplan
Jim bygger flygplan

6) Skruva fast de snedhyvlade listerna på lådans baksida och skruva fast listerna som bildar bakpartiet i dessa.

7) Skruva fast stjärtfenorna i bakpartilisterna.

Jim bygger flygplan
Jim bygger flygplan

8) Skruva fast hjulstödslisterna i sidorna under vingarna (det blir snyggt om de lutar lite framåt där hjulen skall sitta).

9) Borra ett 25 mm i diameter stort hål i mitten på det extra propellerstödet, lister i kanten på det och skruva fast det på insidan av lådan under vingarna (hålet skall vara ca 120 mm under vingarna).

Jim bygger flygplan
Jim bygger flygplan

10) Borra 25 mm:s hål i framskivan 120 mm från övre kanten och exakt på mitten i sidled. Här skall propelleraxeln (rundstaven) stickas in.

11) Såga ett snitt i ändan av rundstaven (4 mm brett) och sätt in propellern (den kan limmas eller skruvas fast).

Jim bygger flygplan
Jim bygger flygplan

12) Borra att hål med 6 mm:s diameter rakt genom rundstaven i andra änden (här kommer ratten).

13) Stick in propelleraxeln genom hålet i framskivan och genom propellerstödet.

Jim bygger flygplan
Jim bygger flygplan

14) Skruva fast vingarna.

15) Skjut in en 6 mm tjock rundstav i hålet som du borrat i rundstaven. Detta är ratten.

16) Montera "strömbrytare", "hastighetsmätare", "flyghöjdsmätare" och andra behövliga reglage...

Jim bygger flygplan
Jim bygger flygplan

17) Fäst ett ca 1000 mm långt rep i alla hörnen av lådan, repet skall ha en ögla i ändan och vara starkt: det är i dessa rep som planet skall hängas upp.

18) Måla flygplanet.

Blocket som ska glida på vajern
Blocket som ska glida på vajern

Blocket som skall glida på vajern och som flygplanet skall hänga i bör vara ca 400 x 120 x 50 mm. Fäst två block på övre sidan (vajern skall löpa genom dessa) och två krokar på den nedre (flygplanet skall hänga här).

Det som nu behövs är en vajer att spänna upp mellan två träd och en pilot.

Mer om ämnet på Yle Arenan