Hoppa till huvudinnehåll

Det är väl ingen konst

Abstrakt komposition

Från 2004
Uppdaterad 10.12.2012 14:48.
Hannah målar abstrakt
Hannah målar abstrakt

Var och en ser bilder på sitt eget sätt. Speciellt bilder med abstrakta motiv väcker olika reaktioner och föreställningar hos betraktaren. Men hur blir ett abstrakt motiv till? Något måste det ju likna - eller?

Blandade färger
Blandade färger

Bildens uttryck har egentligen inget med bildmotivets utseende att göra. Ett bildmotiv kan skapas på olika sätt. Ögat (hjärnan) försöker alltid att "förstå" motivet. Både då man själv skapar eller om man betraktar ett konstverk försöker man läsa in olika betydelser i bilden. Beroende på hur erfaren man är att se och förstå (tolka) bilder, varierar upplevelsen och vad man får ut av verket. Man kan bygga upp en bild med färg och form, som återger en upplevelse av motivet, men som inte nödvändigtvis behöver härma motivet i varje detalj.

Susanna målar med glädje
Susanna målar med glädje

Redskap och förberedelse

    Grunderat kraftpapper. (Kraftpapper är byggpapper på rulle, finns i olika färger)
    Blyertspennor, ritkol eller kritor för skiss
    Akrylfärg: Egentligen "plastfärger" som är vattenlösliga. Det finns skolakryl (billiga) eller färger på tub (påminner mycket om oljefärger)

Grundering = förbehandling av underlaget man ska arbeta med. Det här görs när man spänner upp en duk, om man ska arbeta med en träskiva (pannå) på en vägg eller med ett papper. Grunderingen kan göras med olika medel. Syftet är att få en yta som färgen fäster på, men en grunderad arbetsyta känns också förberedd och inspirerande att börja arbeta med. Papper kan grunderas med t.ex. limvatten eller latexfärg.

Susanna målar bokstäverna i sitt namn
Susanna målar bokstäverna i sitt namn

Arbetet
1. Det finns många grundläggande knep man kan experimentera med för att skaffa sig förståelse för hur vi läser bilder. Ett enkelt knep är att helt enkelt dra en linje över ett papper. Man kan se det på två sätt. Antingen har man dragit linjen på ytan, eller också har man skapat två former: den ena på ena sidan av linjen och den andra på den andra.

Susanna målar streck brevid, på och under bokstäverna
Susanna målar streck brevid, på och under bokstäverna

2. Vårt förnamn, som vi har en högst personlig relation till, är en enkel utgångspunkt för att öva form och yta i ett abstrakt motiv. Till en början läser man bokstäverna som egna former, de har betydelse i sig. När man placerar bokstäverna fritt och sammanlänkar dem skapas nya former. Allt på bildytan existerar i förhållande till allt annat på ytan och det finns, om man så vill, inga streck. Alla delar i bilden får lika stor betydelse och finns bara i förhållande till de andra delarna. Bokstävernas innebörd blir sekundär, en ny betydelse tar form.

Susanna målar med starka färger
Susanna målar med starka färger

3. Sök kontraster i motivet. Ställ stora former mot små, vassa mot trubbiga, hårda mot mjuka o.s.v. Man kan använda upprepningar av samma form för att skapa rytm och binda ihop bilden och på så vis styra ögats rörelser över bildytan.4. Använd rena färger, blanda dem, experimentera med akrylfärgen på olika sätt. Måla tjockt, tunt. Skapa skiftningar genom att först måla en färgyta, låt den torka, måla över tunt med en annan färg - prova dig fram. Prova hur mycket du behöver "berätta" när du arbetar med en bild.

Tips:
När målningen är klar, vänd på tavlan och se hur bilden förändras.

För det mesta blir budskapet klarare och samtidigt intressantare om man lämnar något till mottagaren att själv fylla i. Det som inte fyller en form- eller färgmässig funktion i en bild är kosmetika. Konsten är att få färg och form att samspela på ett sådant sätt att inget kan läggas till eller dras ifrån utan att bilden förlorar i intensitet.

Susannas abstrakta målning
Susannas abstrakta målning

(Expert: Hannah Kaihovirta-Rosvik)