Hoppa till huvudinnehåll

Det är väl ingen konst

Färger och konsten att se

Från 2004
Uppdaterad 10.12.2012 14:48.
Bildtext Hannah och Susanna testar färger

Färger är något av det första man kommer att tänka på när man talar om bildkonst. Färger är material, upplevelse, språk och uttryck.

Bildtext Färgpalett

En av de mest grundläggande insikterna när man börjar måla är att färg är materia medan ljus och mörker är rymd/rum. Med andra ord (mycket förenklat): om man målar ett äpple ger man formen via färgen medan ljuset eller mörkret bestämmer placering i rummet i tavlan. (Sedan tillkommer förstås även linje, yta, form och komposition).

Färgen och formen är, så fort färg används i en bild, oskiljaktiga och förutsättningar för varandras existens. Med färger ökar möjligheterna till variation i bilden, samtidigt som det blir flera saker att hålla reda på då man skapar.

Bildtext Färgcirkel

Färgernas matematik:En grundläggande ordning inom färglära är färgcirkeln. Det finns olika färgcirklar. Den enklaste omfattar grundfärgerna röd, blå och gul. I färgcirkeln förekommer både kalla och varma grundfärger. Alla färger varierar dock i upplevelse beroende på i vilket förhållande de står till de andra färgerna. Blandar man färger av olika "temperatur" skapas en bruten, brunaktig färgnyans. Blandar man vitt i färgerna upplevs de som kalla, lite svart i färgblandningen ger en varm ton.

Röd, gul, grön, blå, svart och vit är de vanligaste färgerna och kallas elementärfärger. De kan delas in i kulörta (röd, gul, grön, blå) och okulörta (svart, vit) färger. Med hjälp av de kulörta elementärfärgerna kan man blanda till vilka färger man vill. Röd, gul och blå går däremot inte att blanda till. Med svart och vitt tillför man ljus och mörker i färgerna.

Komplementfärger:
Gul - lila
Blå - orange
Röd - grön
Svart - vit

Svart och vit färg är varandras motsatser, komplementfärger. Också de kulörta färgerna har sin egen motsatsfärg eller komplementfärg. Placerar man komplementfärger tillsammans i en bild ger de ett intensivt intryck. Komplementfärger används ofta som signalfärger, t.ex. på flaggor.

Färger används som symboler för olika sinnesstämningar, religiösa högtider, politiska rörelser m.m. Vi uppfattar en del färger som svala och rogivande (blå och grön), eller intensiva och varma (röd och orange) etc - detta delvis p g a fysiologiska orsaker, men också genom det kulturella arvet. Olika människor uppfattar färger på olika sätt. Om vi t.ex. skulle be tre människor välja ut färgerna solgul, rosenröd och limegrön så är det högst sannolikt att vi skulle få tre olika resultat.
Arbetet:
På Strömsö övar sig Susanna och Hannah både i förmågan att se former och att använda färger.

1. Om man inte är van att söka motiv kan det vara tacksamt att börja med något som man förutom att betrakta också kan känna på. Susanna och Hannah använder sig av allehanda småprylar som knappar, klossar, snäckor och stenar. Det handlar inte om att måla av motivet exakt utan att få idéer och inspiration till olika former.

2. Susanna och Hannah ritar fyra likadana teckningar av motivet de har valt. Sedan färglägger de teckningarna på fyra olika sätt. I den första rutan används bara svart och vitt. Ruta nummer två färgsätts i en gråskala, d v s olika blandningar av svart och vitt. Ruta nummer tre färgläggs med olika nyanser av en grundfärg, och i ruta nummer fyra kan man använda hur många färger som helst.

Poängen med denna övning är att inse att man inte alltid behöver använda precis alla färger som finns i paletten, utan att det också går att jobba med bara en eller några färger. Det kan dessutom löna sig att först öva på att använda bara några färger innan man plockar in fler i sina arbeten.

Bildtext Susannas motiv
Bildtext Susannas färgstudie

Susannas motiv...
...och färgstudie

Bildtext Hannahs motiv
Bildtext Hannahs färgstudie

Hannahs motiv...
...och färgstudie

(Expert: Hannah Kaihovirta-Rosvik)

Mer om ämnet på Yle Arenan