Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Samfälligheten i Karleby investerar två miljoner euro i fastigheter

Från 2012
Kyrkkors.
Bild: YLE/Rolf Granqvist

Karleby samfällighet fortsätter att spara. Resultat för i år landar på plusminus noll, men något måste göras för att förbättra läget med driftekonomin. Om inget görs blir det underskott 2014.

Det kan bli aktuellt att gå åt strukturer för att få ekonomin i balans.
- I första hand blir det att ta bort från fastighetssidan, men det kan också bli aktuellt att se över personalen. Största delen av församlingen utgifter är löner och övriga personalkostnader, säger Vilhelm Kankkonen som är förvaltningsdirektör på Karleby kyrkliga samfällighet.

Samfälligheten i Karleby investerar i reparationer och bygger till servicehuset på Elisabeth gravgård. Det väntas kosta 330 000 euro. Andra stora investeringar är Gamla Karleby kyrkas renovering av värmesystemet och reparation av spåntaket på Kaustby kyrka.

Totalt har nästan 2 miljoner reserverats för investeringar.

Gemensamma kyrkofullmäktige behandlar budgeten nästa vecka.