Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Utökade rättigheter för samerna

Uppdaterad 07.12.2012 21:01.
Programmet är inte längre tillgängligt

Regeringen planerar att ge samerna medbestämmanderätt i markfrågor, men samerna själva är splittrade i frågan.

Efter många års hopande och roende har regeringen beslutat sträva till att man ska ratificera ILO-konvention nr 169 under den här valperioden och det här står till och med inskrivet i regeringsprogrammet. ILO-konvention nr 169 är det enda juridiskt bindande dokument som FN har antagit som bara handlar om urfolks rättigheter.

Idén med hela konventionen är att ursprungsbefolkningen - i det här fallet samerna - ska ges möjlighet att vara med i beslutsfattande som rör de marker där samerna sysslar med sina traditionella näringar. Till de traditionella näringarna räknas bland annat renskötsel och fiske. Det här har fått samer som arbetar inom turism att ställa sig på bakhasorna. De är oroliga för att de inte längre skulle få använda marken om konventionen ratificeras.

Justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) säger att rädslan är helt obefogad och bara beror på felaktig information.

- Meningen är inte att någon mark ska tas av någon utan det handlar om medbestämmanderätten när det gäller hur man utnyttjar statens egna marker för renskötsel, fiske, men också annan verksamhet.

Henriksson påpekar också att det inte är någon fjäder i hatten för Finland att man inte ännu ratificerat konventionen som gäller ursprungsbefolkningens rättigheter.